Åtte rederier, Sintef og NTNU skal finne løsningene på hvordan de største skipene kan nå klimamål

I 2030 skal internasjonal skipsfart ha kuttet klimagassutslippene med 40 prosent. Mye må gjøres med dagens flåte og de neste skipene som skal kontraheres.

Åtte rederier, Sintef og NTNU skal finne løsningene på hvordan de største skipene kan nå klimamål
Rederiet Solvang jobber hardt med å få ned sine utslipp. Her er LPG-skipet Clipper Harald med på SCOPE 2017 - en oljevern- og kriseøvelse. Bilde: Tore Stensvold

Selv om hele den norske kystflåten skulle gå over til nullutslippsteknologi, monner det ikke i det store klimaregnskapet. Selv i norsk utslippsmålestokk teller det lite.