MARITIM

Åtte rederier, Sintef og NTNU skal finne løsningene på hvordan de største skipene kan nå klimamål

I 2030 skal internasjonal skipsfart ha kuttet klimagassutslippene med 40 prosent. Mye må gjøres med dagens flåte og de neste skipene som skal kontraheres.

Rederiet Solvang jobber hardt med å få ned sine utslipp. Her er LPG-skipet Clipper Harald med på SCOPE  2017 -  en oljevern- og kriseøvelse.
Rederiet Solvang jobber hardt med å få ned sine utslipp. Her er LPG-skipet Clipper Harald med på SCOPE 2017 - en oljevern- og kriseøvelse. Bilde: Tore Stensvold

Selv om hele den norske kystflåten skulle gå over til nullutslippsteknologi, monner det ikke i det store klimaregnskapet. Selv i norsk utslippsmålestokk teller det lite.