Årlig leverer selskapet 600 kilometer plastrør. Det får Bellona til å se rødt

– Et betydelig problem.

Årlig leverer selskapet 600 kilometer plastrør. Det får Bellona til å se rødt
Selskapet Protan leverer PVC-rør som benyttes i tunneler under utgraving. Miljøorganisasjoner reagerer på materialvalget.

Protan

 • Norsk industrikonsern som produserer membraner, taksystemer, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler.
 • En av Nordens største takentreprenører. 700 ansatte i 15 land. Omsetter for cirka 1,2 milliarder. Sertifisert etter kvalitetsstandard ISO 9001 og miljøstyrings­standard ISO 14001.
 • Kilde: Protan

Ventiflex

 • PVC-ventilasjonssystem som leveres til gruver og tunneler over hele verden. Produktserie etablert i 1949.
 • Polymer: PVC. 9002-86-2
 • Mykner: Dinp. 28553-12-0
 • Tekstil: Polyester. N/a
 • Fyllstoff: 
Aluminiumtrioksid. 21645-51-2
 • Brannhemmer: 
Diantimontrioksid. 1309-64-4
 • Pigmenter: Div. typer. 13463-67-7
 • Vedheftsmiddel: Bonding agent TP. N/a
 • Kalsiumsink stabilisator: Stabiol CZ 2453 / Baerostab NT 319 P. N/a
 • Sekundærmykner: Epoksidert fettsyre 2-ethylheksyl ester. 95370-96-0
 • Prossesshjelpemidel 1: 
Akrylkopolymer. 27136-15-8
 • Prossesshjelpemidel 2: 
Akrylkopolymer­. 9010-88-2
 • Prossesshjelpemidel 3: 
Mettet fettsyre. C14-18 67701-03-5

Den 5,4 km Avrasya-tunnelen åpner etter planen i 2016, og blir den første biltunnelen under Bosporos. Protan har levert sitt PVC-baserte ventilasjonsrør Ventiflex til toetasjerstunnelen under havbunnen mellom Europa og Asia.

De har også levert Ventiflex til gruver og takbelegg til bygg i Tyrkia, via sin lokale partner Pena Maden. Røret er brukt i en rekke norske tunnelprosjekter. I et Skype-intervju med Teknisk Ukeblad forteller Pål Fossum, salgssjef i Protan Ventiflex, hvordan ventilasjonsrøret installeres.

– Røret plasseres i en kassett på ryggen til en tunnelboremaskin (TBM). Deretter drar man røret ut og klikker på karabinkroker etter hvert som TBM-en går fremover.

Ifølge Fossum handler energieffektiv ventilasjon i hovedsak om å henge opp røret så rett som mulig, slik at man får minimalt med turbulens inni røret. Dessuten trenger man tette koblinger. Røret brukes kun under anleggsperioden.

– Hva skjer med røret etter at tunnelen i Istanbul er ferdig?

– Det kan resirkuleres, men det er opp til hvert land. Det er ulike regler og kulturer. Kundene står fritt til å gjøre hva de vil med rørene, sier Fossum.

Det tyrkiske transportdepartementet besvarte ikke vår forespørsel om kommentar. Selskapet Avrasya Tuneli har ikke svart på vårt spørsmål om hva de gjør med Ventiflex-røret etter byggeperioden

Se resultatet: Tunnelboremaskinene har gravd 4 mil under London. Se resultatet

«PVC mest miljøfarlig»

Ifølge Greenpeace er PVC «det mest miljøfarlige av alle typer plast». Ikea har forbudt PVC fra alle sine produkter unntatt kabler. Apple har faset ut PVC fra alle sine produkter, bortsett fra i India og Sør-Korea.

Først etter at vi henviser til Miljøinformasjonsloven, godtar Fossum å sende oss en liste over innholdet i Ventiflex. Listen angir imidlertid ikke mengden av hvert stoff. Men det fremgår at Ventiflex inneholder diantimontroksid, som forårsaker miljøskader ved utslipp til bakken, grunnvann eller vassdrag, ifølge Sveriges beredskapsmyndighet MSB.

Ventiflex er ikke registrert i EPD-Norge, Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner. Protan hevder på sine nettsider at Ventiflex «avgir ingen giftige gasser eller røyk dersom brann skulle oppstå».

Les også: Slik vil kineserne bygge den gigantiske Nicaragua-kanalen

Hårreisende gal

Karl Kristensen, rådgiver industri og avfall, Bellona, kaller denne påstanden «hårreisende gal».

– PVC er halogenert med klor som ved forbrenning er vist å kunne avgi blant annet dioksiner og PCB-lignende forbindelser. I tillegg kommer giftige komponenter som tilsetningsstoffer i polymeren kan danne under forbrenningsprosessen, sier Kristensen til Teknisk Ukeblad.

Konfrontert med dette innrømmer Fossum at Protans påstand om Ventiflex og brann ikke er korrekt.

– Vi har bedt markedsavdelingen fjerne dette fra hjemmesiden. Jeg var ikke klar over at det sto der, sier Fossum.

Ifølge Bellona er det negative miljøfotavtrykket til PVC vesentlig større enn for de fleste andre polymerer, og bør derfor byttes ut med alternative materialer så langt dette er mulig.

– Selv om PVC-polymeren er ganske inert (treg, uvirksom. Journ.anm.) i bruksfasen, er forbruk og utslipp av miljøgifter under produksjon og ved kassering som avfall et betydelig problem.

Les også: Denne tunnelboremaskinen skal bore seg gjennom hjertet av Bergen

Vil fase ut PVC

– Vi ønsker en styrt utfasing av PVC og økt støtte til utvikling av materialer som i enda større grad kan erstatte PVC, sier Kristensen. Han understreker at det finnes produksjonsprosesser og materialresepter for PVC som er mindre miljø­belastende enn konvensjonell PVC.

Liv Kari Skudal Hansteen, adm.dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), sier at RIF gjennom veiledere og kurs i miljøkartlegging, prøver å påvirke byggenæringen til å redusere utslippene av miljøfarlige stoffer. Hansteen etterlyser en miljødeklarasjon for Ventiflex.

– Alle produsenter, inkludert Protan, bør få på plass en miljødeklarasjon for sine produkter. Dette er viktig. Hvis det viser seg at produktet inneholder stoffer som regnes som farlig avfall, må kundene gjøres oppmerksom på dette, slik at de kan håndtere avfallet riktig, sier Hansteen til Teknisk Ukeblad.

Les også: Tunnelboremaskinen «Jern-Erna» har havarert