IT

Apples nye datasenter vil ha overflødig varme fra tusener av servere - den kan bli tatt i bruk

Men de har foreløpig ikke et system for dette.

Her er de store spjeldene som Apple vil slippe varm luft ut av. De er ifølge både Apple og Energi Viborg i forhandlinger om gjenbruk av varmen, men for tiden er ingen ting konkret avtalt.
Her er de store spjeldene som Apple vil slippe varm luft ut av. De er ifølge både Apple og Energi Viborg i forhandlinger om gjenbruk av varmen, men for tiden er ingen ting konkret avtalt. Foto: Apple
NIELS MØLLER KJEMTRUP, ING.DK
10. aug. 2018 - 19:34

Danske Ingeniøren ble invitert til å se Apples nye datasenter ved Viborg. Et av de store emnene her har vært overskuddsvarme, for tusener av servere og data-lagringsenheter vil slippe ut en god del av det.

Den første, enorme hallen på 29 000 m² er nesten ferdig, men det er fremdeles ikke foretatt noen innsamling av varmen. Apple forventer at bygget skal stå ferdig i 2018, og de vil ta senteret i bruk om 6–8 måneder.

Apple vil ikke fortelle hvor mye overskuddsvarme de forventer å slippe ut, eller hvordan de vil gjenbruke den, men henviser til konkrete planer og forhandlinger, uten å ville gå nærmere inn på detaljene.

Det var heller ikke mulig å se på senteret om man har planer for å utnytte overskuddsvarmen. Her så det ut til at man ikke hadde planlagt noe slikt, men med det forbeholdet at varmen kommer ut ved ryggraden til bygningen, noe som ville gjøre det mulig med én oppsamlingslinje.

Den ferdige hallen hadde ikke noe installert system for å samle inn overskuddsvarmen – her så man bare de store spjeldene som Apple vil sende den varme luften ut fra.

Forhandlinger med Energi Viborg

Men det er forhandlinger i gang med Energi Viborg. Ifølge administrerende direktør for Energi Viborg, Christian Hagelskjær, skal Apple først sette opp et testanlegg for å sjekke om varmen kan samles inn.

– Det som vi har avtalt, er at vi i fellesskap skal kartlegge mulighetene for å utnytte overskuddsvarmen. Men vi har ikke forpliktet oss til noen store investeringer. Det gjelder for begge parter, sier han.

Hvis testanlegget viser seg å fungere så godt som man tror, kan man gå videre til et større prosjekt. Det vil innebære at Energi Viborg øker temperaturen i ventilasjonslufta med varmepumper plassert i en stor bygning rett ved siden av datasenteret, for deretter å sende fjernvarmen inn til Viborg.

– Investeringsmessig forventer vi at det kan holdes innenfor omkring 400 millioner danske kroner, inkludert en overføringsledning til omkring 100 millioner kroner, men det er enda ikke detaljprosjektert, så vi er fremdeles ikke helt sikre på investeringsprisen, sier Christian Hagelskjær.

Risikovurdering

Fremtidig teknologi kan minske den varmemengden som Apple vil slippe ut, og dermed potensialet for å samle inn overskuddsvarme. Dette har Energi Viborg prøvd å ta høyde for i risikovurderingene sine.

– Der er ennå ikke skrevet noen avtale, men utgangspunktet er at Apple leverer varmen vederlagsfritt for oss. Vi skal selv så stå for å heve temperaturen og transportere fjernvarmen videre til Viborg, sier Christian Hagelskjær.

– Overføringsledningen kommer på omkring 100 millioner, og vi har regnet på hvor mye vi minimum må ha gjennom den for at det skal være lønnsomt. Det ser ut til at vi vil være rikelig dekket inn hvis alt dette lever opp til beregningene våre, sier han.

Opp til energiselskapet

Apple er i tett dialog med Energi Viborg, og bekrefter at varmen vil bli levert gratis og franko, men de har ikke noen nøyaktig tidsramme for når testanlegget vil bli oppført. Ifølge Apple ligger beslutningen til syvende og sist hos Energi Viborg og Viborg Fjernvarme.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Energi Viborg forventer at varmen fra Apple vil bli på omkring 30 grader, men hvor mye Energi Viborg vil måtte heve temperaturen avhenger av hvilken temperatur Viborg Fjernvarme ønsker.

Hvis Viborg Fjernvarme i fremtiden vil prøve seg med lavtemperatur fjernvarme på 65–70 grader – noe som blir vurdert – vil dette igjen endre på potensialet.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.