OLJE OG GASS

Statoil med nytt operasjonssenter: Mer styring fra land skal gi høyere inntekter fra sokkelen

Nytt operasjonsstøttesenter i Bergen. 

Tilstandsovervåkning for å havne i forkant av vedlikeholdsbehovet og små justeringer for å bedre produksjonen er noe av det Statoil skal bruke digital teknologi for å gjøre i det nye operasjonsstøttesenteret i Bergen.
Tilstandsovervåkning for å havne i forkant av vedlikeholdsbehovet og små justeringer for å bedre produksjonen er noe av det Statoil skal bruke digital teknologi for å gjøre i det nye operasjonsstøttesenteret i Bergen. Foto: Statoil
Ina AndersenIna AndersenJournalist
7. mars 2018 - 14:10

Digital teknologi er på full fart inn også i oljebransjen. Den bidrar til forbedring av drift på eksisterende felt, ved at det er mulig å jobbe smartere, sikrere og mer effektivt.  

Samtidig vil det på nye feltutbygginger produseres olje og gass i stadig større grad fra ubemannede, robotiserte, standardiserte og fjernstyrte installasjoner.

Frem mot 2020 forventer Statoil å investere i størrelsesorden én-to milliarder kroner i digital teknologi, blant annet i det nye senteret for operasjonsstøtte i Bergen. 

Det skal gi bedre samarbeid mellom hav og land – og øke inntjeningen fra dagens felt, forklarer Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift i Statoil, til Teknisk Ukeblad.  

Starter med tre felt

Senteret knyttes stegvis opp mot alle Statoils installasjoner på norsk sokkel fra i år. Først ut til å knyttes opp er feltene Gina Krog og Grane i Nordsjøen og Åsgard i Norskehavet.

– Mange operasjoner vil kunne gjennomføres med færre risikoutsatte arbeidssituasjoner. Vi kan styre vedlikeholdet bedre og vi oppnår økt sikkerhet og en høyere operasjonell kvalitet, poengterer Nilsson.

Senteret skal etter planen være i operasjon etter sommeren og skal på sikt støtte alle Statoil-opererte felt og installasjoner på norsk sokkel. Hvor lang tid det vil ta har Statoil per i dag ikke noen plan for. 

– Per nå er dette et støttesenter for å hjelpe til driften i havet, slik at vi får et tettere samarbeid mellom hav og land. Her vil de ha informasjon om hele sokkelen. Hovedhensikten er å få mer opp fra de feltene som er i Norge, sier Nilsson.

Det nye operasjonssenteret skal bidra til at Statoil tjener mer penger på de norske feltene. Foto: Statoil

Mer produksjon og mindre stans

Senterets hovedoppgaver vil være tilstandsovervåking og optimalisering av produksjonen. 

Tilstandsovervåkningen handler om å ligge i forkant av vedlikeholdet og å forutse behovet før viktig utstyr blir ødelagt, slik at de kan unngå perioder med stopp i anlegget og nedetid. 

– Her vil vi starte med kompressorer, roterende utstyr, ventiler og lignende utstyr. Da bygger vi på den erfaringen med tilstandovervåkning vi har fra før. Så vil vi se hvor vi har mest å hente, finne de utstyrsgruppene hvor det er størst gevinst i form av økt sikkerhet eller redusert nedetid, forklarer Nilsson. 

Produksjonsoptimalisering handler om å finjustere selve produksjonen av olje og gass. 

– Det handler om å gjøre dette på den måten som gjør at vi kan få opp mest mulig. For eksempel i brønner med vann- eller gassinjeksjon, kanskje vi kan styre denne litt annerledes, og så blir det et element i å få mer ut. Små ting som kan gjøre en forskjell, påpeker hun.

På sikt vil også Statoil kunne styre ubemannede plattformer fra senteret. Fra før ligger kontrollrommet til Valemon i Bergen, som i perioder skal kunne driftes kun fra land

– Tanken er at en del av de fremtidige utbyggingene vil være ubemannede operasjoner og plattformer. Om en ubemannet plattform vil styres fra dette senteret, er noe hvert prosjekt må ta stilling, men operasjonssenteret har mulighet til å gjøre dette, sier konserndirektøren. 

Skal styre boring fra land

Statoil oppretter samtidig et boreoperasjonssenter, som skal sikre mer kostnadseffektiv og bedre geofaglig støtte av boreoperasjoner.

Dette skal de gjøre ved overvåking og styring av brønnbanene som skal bores på sokkelen flyttes fra installasjonene i havet til ett felles operasjonssenter for geofag.

Senteret vil ifølge Statoil gi økt personsikkerhet og kostnadsbesparelser som følge av redusert behov for transport og opphold på installasjonene. Sikkerheten under boring opprettholdes og styrkes med å ha tilgang på kvalifisert personell i senteret hele døgnet. Dette senteret skal være klart for de første operasjonene i høst i år.

De to nye sentrene skal bemannes med 130 eksperter med digitale verktøy – og vil bidra til å øke verdiskapningen fra Statoil-opererte felt i Norge med mer enn to milliarder dollar, som tilsvarer omkring 15,5 milliarder kroner, fra 2020 til 2025.

I desember startet Statoil også opp et operasjonsstøttesenter i USA, som i dag følger opp selskapets over 1100 brønner på land.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.