Skal stå ubemannet i fire uker om gangen, mens det produseres 60.000 fat i døgnet

Full kontroll fra land.

Skal stå ubemannet i fire uker om gangen, mens det produseres 60.000 fat i døgnet
Kamera fra Valemon-plattformen, sanntidsdata og kommunikasjon med andre kontrollrom vises på et stort projektorlerret. Bilde: Marius Valle

Fremtiden ser ut til å være fjernstyrt. I alle fall i oljebransjen. Statoil viste i dag frem kontrollrommet til Valemon-plattformen, som befinner seg på oljeselskapets kontor på Sandsli i Bergen.