OLJE OG GASS

Åpner for Yme-skrinlegging

 

YME Det norske samfunnet må betale dyrt for skandaleprosjektet Yme. Verdier for 40 milliarder kroner ligger under havbunnen.
YME Det norske samfunnet må betale dyrt for skandaleprosjektet Yme. Verdier for 40 milliarder kroner ligger under havbunnen. Bilde: Lars Aaboe

Etter at det ble besluttet at Yme-plattformen skulle skrotes har operatørselskapet Talisman gitt uttrykk for at det mest sannsynlig vil bli bygget en ny plattform.

Men lisensen klarer ikke å levere en ny Yme-plan innen tidsfristen myndighetene har gitt.

– Etter at det ble besluttet å fjerne den eksisterende plattformen er forutsetningene endret. Derfor er ikke rettighetshaverne i stand til å etterkomme departementets krav innen fristen som var 1. mai, opplyser kommunikasjonssjef Grethe Elise Foldnes i Talisman.

Les også: Yme-oljen kan være tapt for alltid

Må ta en helhetsvurdering

Hun opplyser at beslutningen om å fjerne plattformen har ført til at selskapet må foreta en ny helhetsvurdering av Yme-prosjektet.

– Videreføringen av prosjektet er basert på å bruke allerede installert utstyr som er tanken, beskyttelsesstrukturen rundt brønner og kontrollkabel, undervannsinstallasjoner, rørledninger, kontrollkabel og brønner, sier hun.

Men etter det Teknisk Ukeblad kjenner til er det stor usikkerhet knyttet til om utstyret som har ligget ubrukt på havbunnen i flere år i det hele tatt kan bli tatt i bruk.

Talisman bekrefter at dette blir en del av vurderingen.

– Dette blir en del av den verifikasjonsprosessen som vil pågå frem til en eventuell PUD. Utstyret er designet for å vare mye lenger enn den perioden som det har vært installert. Men fordi det aldri har blitt brukt, må en gjøre en grundig teknisk vurdering av dette, opplyser Foldnes.

Les mer: Forventer å slippe unna 12 milliarder av regningen

Skeptiske partnere

Teknisk Ukeblad vet også at noen av partnerne er skeptiske både til prosjektet og operatøren. Derfor er det flere som forventer en eierendring i prosjektet.

– Det ønsker vi i så fall ikke å spekulere i. Det får være opp til den enkelte rettighetshaver. Talisman og partnerne jobber nå tett sammen for å se på hvilke muligheter som ligger for Yme fremover, sier Foldnes.

Ifølge Talisman har lisensen orientert Olje- og energidepartementet om arbeidet som skal gjennomføres i forkant av en revidert utbyggingsplan for Yme.

– Som ansvarlige rettighetshavere vil vi bruke tiden som er nødvendig for å sikre at vi er i stand til å sende en revidert PUD for Yme-feltet som er robust.  Dato for en revidert utbyggingsplan er enda ikke fastsatt, men slik det ser ut i dag kan den tidligst komme ved årsskiftet 2014/2015, skriver selskapet i en melding.

Les mer: Yme-byggerne skal bygge ut et av verdens største oljefelt

Kan måtte skrinlegge

I meldingen står det at det fortsatt er rettighetshavernes ambisjon å sikre en lønnsom produksjon fra feltet.

– Det arbeidet som nå gjennomføres i tilknytning til revidert utbyggingsplan, vil avklare hvorvidt dette er mulig. Dersom det viser seg å ikke være mulig, vil vi måtte skrinlegge videre utbygging i denne omgang.

Verdier for 40-50 milliarder kroner kan dermed gå tapt for det norske samfunnet.

Les også: – En lærepenge på 12 milliarder må gi noe tilbake