OLJE OG GASS

Aldri mer Macondo-ulykke

Oljeselskapene har gått sammen om å utvikle utstyr og systemer mot ukontrollerte utblåsinger på havbunnen.

Ukontrollert: Olje strømmer ut fra den ødelagte BOP-en til Deepwater Horizon. Det nye utstyret er utviklet for å kunne settes oppå her og få kontroll over brønnstrømmen.
Ukontrollert: Olje strømmer ut fra den ødelagte BOP-en til Deepwater Horizon. Det nye utstyret er utviklet for å kunne settes oppå her og få kontroll over brønnstrømmen.

Subsea Well Response Project

  • Fire brønn-kappemoduler/tårn og to utstyrsenheter for å sprøyte løsemidler på havbunnen. Klar til bruk fra 2013.
  • Brønnkontrollsystem utvikles for å håndtere trykk opp til 15 000 psi (1034 bar) og for alle typer brønnvæsker.
  • Internasjonalt sertifisering i henhold til DNV Certificate of Fitness for Service.
  • Utstyret er fordelt på fire moduler, plasser­t i fire regioner for rask respons. Nord-Europa, Asia, Sør-Amerika, Afrika.

 

Deltakere i SWRP:

BG Group, BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Petrobras, Shell, Statoil og Total.

Oil Spill Response Ltd.

  • Eies og drives av oljeindustrien i fellesskap­.
  • 140 medlemmer rundt om i verden.
  • Tilbyr hjelp i form av utstyr og ekspertise­ i tilfelle oljeutslipp. Rådgivning og opplæring.
  • Støtter utvikling av nytt oljevernutstyr.

tu.no presenterer teknologien til ni av de heteste kandidatene til ONS innovasjonspris 2012.

Følgende kandidater er presentert så langt:

MD Group: Gjør det enklere å samle oljesøl

Welltec: Rørkutter kan bli årets oppfinnelse

FMC Technologies: Reduserer slitasjeskader under vann

Ocean Riser Systems: Nytt boresystem gir mindre risiko for utblåsning

FMC Technologies: Skiller vann fra tungolje på havbunnen

Biota Guard: Blåskjell oppdager lekkasjer

Tess: Advarer mot gamle slanger på sokkelen

Snart klar for utplassering

Innen utgangen av året skal fire «verktøysett» være klare. Utplassering på strategiske steder gjøres i løpet av 2013.

Utstyret som kan senkes ned og kobles på en brønn som er ute av kontroll, skal raskt kunne fraktes med fly eller båt til det aktuelle stedet.

I tillegg kommer utstyr for å sprøyte dispergeringsmidler inn i brønnstrømmen ved havbunnen for å hindre olje i å nå høyere opp i vannsøylen.

Lært av feil

Subsea Well Response Project (SWRP) er nominert til ONS Innovation Award.

En representant fra ett av oljeselskapene sier det slik: – Vi er nominert for å lage utstyr som forhåpentligvis aldri vil bli tatt i bruk.

Prosjektet er en direkte reaksjon på ulykken med Deepwater Horizon på Macondo-feltet i Mexicogolfen i april 2010.

Nødstengingsventilen som skal hindre ukontrollert utblåsing (BOP) fungerte ikke. Skjærehodet som skulle kappe av røret og stenge det, klarte ikke oppgaven.

Det fantes heller ikke utstyr for raskt å gå inn på BOP-en eller koble seg til på bore- eller produksjonsrøret for å få kontroll. Slikt utstyr er nå utviklet i fellesskap med ni store oljeselskaper.

Verktøy for å fjerne ødelagt utstyr inngår også i verktøykassen.

Ødelagte risere og utstyr lå i veien rundt BOP-en til Deepwater Horizon og skapte problemer for ROV-er som prøvde å stanse utblåsingen. Prosjektet så derfor at det var viktig å rydde opp raskt.

Etter Macondo: Fanger reker uten øyne

Ekspertsamarbeid

Det har nå lyktes ni oljeselskaper å gå sammen i SWRP og utvikle flere sett verktøy som kan tas i bruk hvor som helst i verden der det produseres olje offshore.

Det har tatt ett år å utvikle systemet.

Prosjektleder Keith Lewis fra Shell påpeker at utstyret er utviklet på bakgrunn av selskapenes egen ekspertise, samt med innspill fra industrien og tilsynsmyndigheter.

– Dette er et viktig skritt videre på veien til å bedre tiltak mot ulykker, på tvers av selskaper og geografiske grenser, sier Lewis.

Han håper at det aldri vil være behov for å benytte utstyret.

– Men det er avgjørende at industrien er forberedt og klar til å takle en eventuell ulykke, sier Lewis.

Velutstyrt: Capping-verktøyet som er utviklet av ni oljeselskaper og deres eksperter, myndigheter og oljeindustrien er nominert til ONS Innovation Award. Verktøyet plasseres over brønnhodet, BOP-en eller annet utstyr som er skadet, og der det er mulig å intervenere i brønnstrømmen.

Fire verdensdeler

Utstyrssettene vil bli utplassert på fire regionale baser for å gi best mulig global dekning.

SWRP-systemet er komplementært til det Marine Well Containment Company har laget for USA, samt andre eksisterende systemer.

De ni oljeselskapene BG Group, BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Petrobras, Shell, Statoil og Total har alle bidratt med teknisk ekspert­ise og ressurser i prosjektteamet.

Prosjektet er administrert gjennom et datterselskap av Shell og jobber ut fra Shell sine kontorer i Stavanger.

Norsk-amerikansk

Det amerikanske selskapet Trendsetter Engineering lager de fire brønnkontrollmodulene. Oceaneering AS fabrikkerer undervannsutstyr for rydding av området rundt den ukontrollerbare brønnen samt dispergeringssystemet

Systemene kjøpes av og vil bli oppbevart og driftet av Oil Spill Response Ltd (OSRL), et non-profitt-selskap opprettet av internasjonale oljeselskaper for oljevern.

Oljeselskaper som vil sikre seg tilgang til utstyret, må melde seg inn i OSRL og betale en medlemsavgift.

Les også: Deepwater Horizon ble trolig ingen miljøkatastrofe

Monsterventiler kan bli påbudt

– Ulykken var forutsigbar  

Les mer om: