Aktive NPF

Konferansene spenner fra oljepolitikk til konkrete fagseminarer.

NPF sørger for at konferansene avvikles over hele landet og beviser dermed at oljebransjen er viktig for hele landets næringsstruktur.

For ytterligere opplysinger om konferanser se www.npf.no.

Les mer om: