KOFA

Åge Haverstad klaget driftskontrakt i Oppland inn for Kofa: Fikk ikke medhold

Stridens eple: Hvordan skal erfaringen vurderes når firmaet ikke har så mye erfaring på området.

Åge Haverstads krav om at Hafjell Maskin skulle vært avvist førte dermed ikke fram i Kofa.
Åge Haverstads krav om at Hafjell Maskin skulle vært avvist førte dermed ikke fram i Kofa. Foto: Hafjell Maskin
19. apr. 2021 - 10:16

Innlandet fylkeskommune kunngjorde i mars 2020 en konkurranse for drift og vedlikehold av 492 kilometer med fylkesveier i søndre Gudbrandsdalen, i kommunene Ringsaker, Lillehammer, Nordre Land, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Gausdal. Kontraktsverdi var anslått til 227 millioner kroner eks. mva.

Innlandet hadde blant annet stilt krav om at entreprenørene skulle levere en «liste på inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen».

I konkurransegrunnlaget var det også et eget punkt om nyetablerte leverandører, og hvordan de skulle vurderes.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård avduket i desember en av nettstasjonene som Statens vegvesen bruker i byggingen av ny miljøgate i Gran sentrum. Dette gjøres tilnærmet utslippsfritt. Pilotprosjektet fikk midler i 2023, og fullføres før jul i 2024.
Les også

Vil bruke 58 millioner på utslippsfrie anleggsplasser

Firmaet Åge Haverstad klaget på avgjørelsen

Seks leverandører leverte tilbud innen fristen, deriblant firmaene Hafjell Maskin og Åge Haverstad. Hafjell Maskin hadde den laveste prisen med 188.773.000 kroner. Haverstad var nummer to med 188.838.500 kroner.

I brev 19. mai 2020 ble Hafjell Maskin avvist fra konkurransen. Årsak: Det manglet dokumentasjon av at firmaet oppfylte kravet om relevant erfaring.

Avvisningsbeslutningen ble påklaget få dager senere. Innlandet fylke svarte på klagen 5. juni, og opplyste at klagen ble tatt til følge.

Begrunnelsen var: «Vi ser at vi i [kvalifikasjonsvurderingen] mangler en vurdering av om Hafjell Maskin AS på tross av at de ikke har dokumentert tilstrekkelig erfaring, har dokumentert og sannsynliggjort at de likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten, slik konkurransegrunnlaget legger opp til […]. Vi er enige i at dette er en feil. Når konkurransegrunnlaget legger opp til en slik vurdering, og dette ikke er gjort, er dette i strid med forutberegneligheten

Samtidig sendte fylket ut brev hvor leverandørene ble informert om at kontrakten var tildelt Hafjell Maskin, og kontrakt ble inngått senere i juni 2020.

Firmaet Åge Haverstad sendte klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i november 2020.

Stedet, personene og maskinene på bildet har ikke tilknytning til den aktuelle saken.
Les også

Mesta ble vraket – fylke brøt flere regler

Mente at kvalifikasjonskravene ikke gjaldt

Åge Haverstad mente i sin klage til Kofa at Innlandet hadde plikt til å avvise Hafjell fra konkurransen. Punktet i konkurransegrunnlaget for hvordan nyetablerte leverandører kan dokumentere at de fyller kvalifikasjonskravene, kunne ikke gjelde for Hafjell Maskin.

Haverstad mente videre at en del dokumentasjon i Hafjell Maskins klage ikke kunne vektlegges, siden opplysningene kom etter fristen.

Klagenemnda ble også bedt om å uttale seg om hvorvidt vilkårene for å kreve erstatning for positiv eller negativ kontraktsinteresse er oppfylt.

Innlandet mente på sin side at fylket både kunne omgjøre beslutningen, og at fylket her hadde en plikt til å gjøre det. Det har med forutberegnelighet og likebehandling å gjøre.

Tilbudsprisene for driftskontraktene i Vestland er klare. Bildet er ment som illustrasjon.
Les også

Vestland: Én entreprenør kan kapre to av tre kontrakter

Fylket: Hafjell Maskin hadde solid erfaring

Kofa kommer til at alle er enige om at Hafjell Maskin ikke hadde «tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad». Spørsmålet blir så om selskapet kunne «dokumentere og sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten».

Fylket har forklart til Kofa at Hafjell Maskin hadde solid erfaring med prosjekter som gjelder infrastruktur, og flere års erfaring med driftsoppgaver langs private veinett (særlig vinterdrift), inkludert vinterdrift på kommunale veier i Øyer. Hafjell leverte med sitt tilbud en utdyping av ulike referanseprosjekter, med kart, situasjonsplaner og tegninger.

Det fulgte også med mye annet: Kopi av avtalen med Øyer kommune om vinterdrift, to arbeidsvarslingsplaner fra 2013, referat fra evalueringsmøte fra prosjekt 2013, organisasjonsplan, CV-er og kompetansebevis for ledelsen, samt bekreftelse på kurs i arbeider på vei, bekreftelse på kurs i arbeidsvarsling, avtaler for utbygging i Hafjell, rammeavtale med Øyer kommune for maskinentreprenørtjenester fra år 2008-2013 og tillatelser til tiltak for løypetrasé og VA-anlegg mm. fra Øyer kommune, samt kontrakt for totalunderentreprise for fritidsboligprosjekt.

(Illustrasjonsfoto. Kjøretøyet og veistrekningen har ingen tilknytning til saken.)
Les også

Gikk glipp av oppdrag til 249 millioner på grunn av feilprising

Prosjekter med en viss kompleksitet

Ifølge fylket er en del av prosjektene ikke så relevante for drift og vedlikehold av vei. Men de viser at Hafjell Maskin har erfaring med å håndtere og administrere flere ulike typer anleggsprosjekter, deriblant prosjekter med en viss kompleksitet.

Fylket viste også til at Hafjell Maskin har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetning på nesten 90 millioner kroner de siste årene, og at selskapet har erfaring med større utbyggings- og infrastrukturprosjekter.

Hafjell Maskin har opplyst at alle arbeidene er gjort i egenregi. Det er i hovedsak bare kjøp av materiell og utstyr som er gjort gjennom underleverandører. Leverandøren har videre oppgitt at store deler av mannskapet vinterstid kan brukes i driftskontrakten. Firmaet har lagt ved CV-er for tre nøkkelpersoner, og der framgår det at alle har lang erfaring fra maskinkjøring og anleggsdrift, inkludert noe langs vei.

Odal Vind åpnet tidligere i år og har turbiner fra Siemens Gamesa. Vind-selskapet følger med på utviklingen.
Les også

Over en tredjedel av vindturbinene ute av drift

Denne laderen fra Kverneland Energi kan flyttes med personbil. Ladeenheten som Vegvesenet er ute etter i denne konkurransen er større: En container på ti eller 20 fot.
Les også

Vegvesenet ble felt på regnefeil

Hadde de nødvendige forutsetningene

Fylket mente samlet sett at Hafjell Maskin hadde en tilstrekkelig stor arbeidsstyrke til å kunne håndtere denne kontrakten. Etter en totalvurdering av erfaringen som Hafjell Maskin har med drift- og vedlikeholdsprosjekter, sammenholdt med arbeidsstyrken, nøkkelpersoners kompetanse og erfaring, og øvrig erfaring med håndtering og administrering av anleggsarbeid av en viss størrelse og kompleksitet, kom fylket til at Hafjell Maskin hadde sannsynliggjort at firmaet hadde de nødvendige forutsetningene for å gjennomføre kontrakten.

Den dokumentasjonen som Hafjell Maskin ettersendte i forbindelse med klagen over beslutningen om å avvise selskapet fra konkurransen, ble det ikke tatt hensyn til i denne vurderingen.

Kort sagt: Klagen fra Åge Haverstad gir ikke Kofa grunnlag for å konstatere at Innlandet fylkeskommune har gått utenfor de rettslige rammene for sitt innkjøpsfaglige skjønn.

Åge Haverstads krav om at Hafjell Maskin skulle vært avvist fører dermed ikke fram.

Konklusjon: Innlandet fylkeskommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Nemndas avgjørelse er fra 12. april i år.

I kvikkleiresonen som skråner ned mot Oslofjorden skal det bygges nytt dobbeltspor og stasjon. Bildet er fra utbyggingen i Moss.
Les også

MDG: Vil droppe dobbeltspor i Østfold sør for Moss

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.