MARITIM

– Å kutte 40 prosent innen 2030 er neppe realistisk for flåten sett under ett

Fearnleys tror eksterne aktører vil tvinge shippingbransjen til å innfri strengere miljøkrav. Men direktør Sverre Bjørn Svenning tror likevel at 2040-målet ryker.

Nye skip som bygges framover må ta hensyn til framtidige utslippskrav når framdriftssytem, kjeler og annet utstyr bestilles.
Nye skip som bygges framover må ta hensyn til framtidige utslippskrav når framdriftssytem, kjeler og annet utstyr bestilles. Bilde: Tore Stensvold

I TUs serie om maritime trender, spør vi sentrale aktører i ulike deler av maritim næring om hva som preget perioden det siste tiåret, og hvilke trender de ser framover. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.