Bare menn i august

Det var bare menn som mistet livet i augusttrafikken, og tre av ulykkene skjedde i Nordland. To omkom i Vestland og Rogaland, mens en person omkom i hvert av fylkene Innlandet og Viken. Seks av ulykkene skjedde med personbil, og tre med MC.

Hverken Oslo, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Trøndelag eller Agder opplevde dødsfall i august-trafikken.

Det var til sammenligning like mange som døde i trafikken i samme måned i fjor, heter det i en nyhetsmelding fra Vegvesenet.

Les også

Møte- og utforkjøringsulykker dominerer

Møte- og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesbildet så langt i år, der 26 har mistet livet i møteulykker og 30 omkom i utforkjøringsulykker. I tillegg er det vi en negativ utvikling for aldersgruppen 45-64 år.

– Vi er bekymret for økningen i antall møte- og utforkjøringsulykker, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet, Guro Ranes.

Vegvesenet vil vurdere tiltak for å møte denne type ulykker i forbindelse med revisjon av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Les også

Fortsatt mange MC-ulykker

14 av 27 omkomne i sommermånedene juni, juli og august var på MC, etter at ytterligere tre mistet livet på motorsykkel i august.

Det er over halvparten av alle dødsulykkene i sommer, og en økning på seks flere enn på samme tid i fjor.

– Antall drepte på motorsykkel i trafikken har vist en negativ utvikling de siste årene. Antall dødsulykker i sommer viser tydelig at utviklingen går i feil retning, sier Guro Ranes, som skal møte NMCU (Norsk Motorcykkel Union) i september for å diskutere utviklingen og mulige tiltak for å stoppe trenden.

Les også