Valhall er ett av de utbyggingsprosjekter som står for 94 prosent av kostnadsøkningen.
Valhall er ett av de utbyggingsprosjekter som står for 94 prosent av kostnadsøkningen. (Bilde: BP)

STATSBUDSJETTET 2013

50 milliarder i kostnadssprekk

Yme, Skarv og Valhall står for 94 prosent av kostnadsøkningen. Se hele listen over kostnadsøkningene her.

Feltutbyggingene på norsk sokkel hadde en total investeringsramme på 391,9 milliarder kroner i 2012. Ifølge statsbudsjettet utgjør det en økning på over 49 milliarder kroner sammenlignet med investeringsnivået da plan for utbygging og drift (PUD) ble levert.

Avvikene på Yme, Valhall og Skarv utgjør i overkant av 94 prosent av dette avviket, viser oppdaterte tall fra operatørselskapene. Se hele listen over prosjektene under.

Les også: Disse prosjektene sprekker med 40 milliarder

- Ikke nødvendigvis negativt

OED påpeker at økt investeringsnivå siden PUD ble levert ikke er det samme som kostnadsoverskridelser, og ikke nødvendigvis trenger å være negativt for lønnsomheten i et prosjekt. I den grad det økte investeringsnivået ender opp i økt kommersiell utnytting, vil det gi høyere verdiskapning for prosjektet.

Det totale investeringsnivået for Valhall videreutvikling var ved PUD anslått til 25,2 milliarder 2012-kroner. Det oppdaterte investeringsanslaget viser en samlet økning på rundt 22 milliarder kroner, sammenlignet med PUD. Investeringene knyttet til ny innretning på feltet var beregnet til å være 15,5 milliarder. Dette har nå endt opp på 23,5 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 8 milliarder. Økningen skyldes endringer i utforming av innretningen og kostnadsøkning. Det var også større arbeid enn antatt med integreringen av gammelt og nytt anlegg. Olje- og energidepartementet påpeker at lønnsomheten i prosjektet fortsatt er god.

Les også: Få kontroll på kostnadene!

Ser alvorlig på Yme

Yme-prosjektet har vært hjemsøkt av problemer, og nå viser oppdaterte kostnadsanslag at prosjektet så langt er 9,2 milliarder kroner over opprinnelig plan i 2007. Prosjektet er også det som øker mest prosentvis, i forhold til opprinnelig anslag. Produksjonsstart for Yme var opprinnelig satt til januar 2009, men det er fortsatt usikkert når feltet kan komme i produksjon.

Undervannsanlegget er installert og brønnene er boret og kompletterte. Men det er betydelige problemer med å ferdigstille plattformen. Hoveddelen av kostnadsøkningen er tilknyttet leveransen av plattformen, som har vært kraftig forsinket på grunn av tekniske utfordringer.

Les også: Frykter at Yme kollapser før vinteren

Lønnsomheten er uviss

Olje- og energidepartementet (OED) sier at de ser alvorlig på overskridelsene i Yme-prosjektet.

– Rettighetshaverne og leverandøren av plattformen utgreier i dag hvordan prosjektet på best mulig måte kan sluttføres. Det er i dag ikke satt et nytt tidspunkt for start av produksjonen. Departementet ser alvorlig på kostnadsøkningen og de betydelige utsettelsene av produksjonsstart. I lys av overskridelsene, utsatt start og uvisshet rundt videre fremdrift, har departementet bedt operatøren om å levere en endret PUD innen 31. desember 2012, skriver OED.

Det nevnes ikke hvorvidt Yme-prosjektet fortsatt anses som lønnsomt. Som Teknisk Ukeblad har skrevet tidligere, er det nå usikkert hvorvidt operatør Talisman vil rekke denne fristen.

Les også: Yme-partnerne kan bli fratatt lisensen

Også Skarv har problemer

BPs Skarv-prosjekt er det tredje prosjektet som står for store overskridelser. Prosjektet har hatt en kostnadsøkning på 11,5 milliarder kroner, sammenlignet med anslag i PUD. De viktigste faktorene til økningen er endringer i design og konstruksjon av undervannsinstallasjoner, utsettelser av boreprogram og en økning i kostnader knyttet til høyere vekt av plattformen en planlagt. OED påpeker at lønnsomheten i prosjektet fortsatt er god.

Les mer om Skarv: Skarv-sprekk på 10 milliarder

Høyt prisnivå

Også Goliat-prosjektet har lidd under utsettelser og kostnadsøkninger. Her har kostnadene økt med 6,2 milliarder kroner. Økningen skyldes i hovedsak økt markedspris, lengre leveringstid for utstyrspakker og dyrere produksjonsinnretning grunnet teknologiske utfordringer.

Ler mer om Goliat: Forsinkelse og kostnadssmell på Goliat

Ifølge OED er prisnivået i petroleumssektoren nå på høyde med toppnivået i 2008. Utviklingen i priser på varer og tjenester som blir brukt på norske utbyggingsprosjekter er i stor grad påvirket av internasjonale forhold.

Les også: – Oljeselskapene gjør ikke jobben sin

– Skylden ligger i Asia

– Vanvittige summer i oljebransjen

 

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå