OLJE OG GASS

50 milliarder i kostnadssprekk

Yme, Skarv og Valhall står for 94 prosent av kostnadsøkningen. Se hele listen over kostnadsøkningene her.

Valhall er ett av de utbyggingsprosjekter som står for 94 prosent av kostnadsøkningen.
Valhall er ett av de utbyggingsprosjekter som står for 94 prosent av kostnadsøkningen. Bilde: BP

Feltutbyggingene på norsk sokkel hadde en total investeringsramme på 391,9 milliarder kroner i 2012. Ifølge statsbudsjettet utgjør det en økning på over 49 milliarder kroner sammenlignet med investeringsnivået da plan for utbygging og drift (PUD) ble levert.

Avvikene på Yme, Valhall og Skarv utgjør i overkant av 94 prosent av dette avviket, viser oppdaterte tall fra operatørselskapene. Se hele listen over prosjektene under.

Les også: Disse prosjektene sprekker med 40 milliarder

- Ikke nødvendigvis negativt

OED påpeker at økt investeringsnivå siden PUD ble levert ikke er det samme som kostnadsoverskridelser, og ikke nødvendigvis trenger å være negativt for lønnsomheten i et prosjekt. I den grad det økte investeringsnivået ender opp i økt kommersiell utnytting, vil det gi høyere verdiskapning for prosjektet.

Det totale investeringsnivået for Valhall videreutvikling var ved PUD anslått til 25,2 milliarder 2012-kroner. Det oppdaterte investeringsanslaget viser en samlet økning på rundt 22 milliarder kroner, sammenlignet med PUD. Investeringene knyttet til ny innretning på feltet var beregnet til å være 15,5 milliarder. Dette har nå endt opp på 23,5 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 8 milliarder. Økningen skyldes endringer i utforming av innretningen og kostnadsøkning. Det var også større arbeid enn antatt med integreringen av gammelt og nytt anlegg. Olje- og energidepartementet påpeker at lønnsomheten i prosjektet fortsatt er god.

Les også: Få kontroll på kostnadene!

Ser alvorlig på Yme

Yme-prosjektet har vært hjemsøkt av problemer, og nå viser oppdaterte kostnadsanslag at prosjektet så langt er 9,2 milliarder kroner over opprinnelig plan i 2007. Prosjektet er også det som øker mest prosentvis, i forhold til opprinnelig anslag. Produksjonsstart for Yme var opprinnelig satt til januar 2009, men det er fortsatt usikkert når feltet kan komme i produksjon.

Undervannsanlegget er installert og brønnene er boret og kompletterte. Men det er betydelige problemer med å ferdigstille plattformen. Hoveddelen av kostnadsøkningen er tilknyttet leveransen av plattformen, som har vært kraftig forsinket på grunn av tekniske utfordringer.

Les også: Frykter at Yme kollapser før vinteren

Lønnsomheten er uviss

Olje- og energidepartementet (OED) sier at de ser alvorlig på overskridelsene i Yme-prosjektet.

– Rettighetshaverne og leverandøren av plattformen utgreier i dag hvordan prosjektet på best mulig måte kan sluttføres. Det er i dag ikke satt et nytt tidspunkt for start av produksjonen. Departementet ser alvorlig på kostnadsøkningen og de betydelige utsettelsene av produksjonsstart. I lys av overskridelsene, utsatt start og uvisshet rundt videre fremdrift, har departementet bedt operatøren om å levere en endret PUD innen 31. desember 2012, skriver OED.

Det nevnes ikke hvorvidt Yme-prosjektet fortsatt anses som lønnsomt. Som Teknisk Ukeblad har skrevet tidligere, er det nå usikkert hvorvidt operatør Talisman vil rekke denne fristen.

Les også: Yme-partnerne kan bli fratatt lisensen

Også Skarv har problemer

BPs Skarv-prosjekt er det tredje prosjektet som står for store overskridelser. Prosjektet har hatt en kostnadsøkning på 11,5 milliarder kroner, sammenlignet med anslag i PUD. De viktigste faktorene til økningen er endringer i design og konstruksjon av undervannsinstallasjoner, utsettelser av boreprogram og en økning i kostnader knyttet til høyere vekt av plattformen en planlagt. OED påpeker at lønnsomheten i prosjektet fortsatt er god.

Les mer om Skarv: Skarv-sprekk på 10 milliarder

Høyt prisnivå

Også Goliat-prosjektet har lidd under utsettelser og kostnadsøkninger. Her har kostnadene økt med 6,2 milliarder kroner. Økningen skyldes i hovedsak økt markedspris, lengre leveringstid for utstyrspakker og dyrere produksjonsinnretning grunnet teknologiske utfordringer.

Ler mer om Goliat: Forsinkelse og kostnadssmell på Goliat

Ifølge OED er prisnivået i petroleumssektoren nå på høyde med toppnivået i 2008. Utviklingen i priser på varer og tjenester som blir brukt på norske utbyggingsprosjekter er i stor grad påvirket av internasjonale forhold.

Les også: – Oljeselskapene gjør ikke jobben sin

– Skylden ligger i Asia

– Vanvittige summer i oljebransjen

 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.