BIDRAGSYTER

15 globale trender å være oppmerksom på i 2017

Dette mener bidragsyter Bjørn K. Haugland alle ledere må få med seg.

Bidragsyter Bjørn K. Haugland har identifisert 15 trender som vil være med på å forme det globale forretningslandskapet i 2017.
Bidragsyter Bjørn K. Haugland har identifisert 15 trender som vil være med på å forme det globale forretningslandskapet i 2017. Bilde: Per Erlien Dalløkken/Ina Steen Andersen/NTB Scanpix/Colourbox/Digi
5. feb. 2017 - 15:08

Endringer er en konstant. Forretningsledere kan ikke stole på bakspeilet når verden endres raskt.

Eksisterende forretningsmodeller er under press, og strategier og taktikker må kontinuerlig utfordres så de passer til din forretning i framtiden.

Disse 15 trendene vil være med på å forme det globale forretningslandskapet og hjelpe deg med å navigere i 2017.

1. Belastninger på planeten

Menneskelig aktivitet framskynder negative endringer i det globale miljøet, noe som resulterer i klimaendringer, avskoging, tap av biologisk mangfold, forsuring av havene, forringelse av jordsmonn og forurensing.

Vi krysser grenser på planeten vår, og endrer fundamentale jordsystemer, noe som kan utløse plutselig og irreversibel skade på planeten.

Dette vil få katastrofale konsekvenser for menneskeheten, og true langsiktige muligheter for utvikling og vekst.

2. Ressurser fra rikelig til begrensede

Verden har gått inn i en periode med intense belastninger på ressursene. Innen 2050 vil vi trenge tre planeter for å dekke menneskenes forbruk.

De livsviktige elementene for menneskelig liv – vann, mat og energi – er presset. I 2050 vil alvorlig press på vannforsyningen påvirke 45 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.

Utfordringen med økning av matvareproduksjonen med 70 prosent for å møte framtidens behov, vil være enorm.

3. Overgang til ny energi

Endrede reguleringer, dramatiske reduksjoner i kostnadene for fornybar energi og problemer rundt energisikkerhet vil påvirke energimarkedene.

Mangler og nye initiativer for avhending vil legge press på energibedrifter som baserer seg på fossile drivstoff.

Utviklingsland vil ha muligheten til å hoppe rett til æraen med fornybar energi, men den fastlåste situasjonen for fossile drivstoffer gjør at tidspunktene for overgangen er usikker.

4. Framtidens demografi

Befolkningen vil passere åtte milliarder innen 2030, med størst vekst i land med lav inntekt.

Vestlige land står overfor en stagnerende og aldrende befolkning og minkende tilgang på arbeidskraft.

Utviklingsregioner står overfor en ungdomsboom som legger press på utdannelse og arbeidsmarkedet.

Press på miljøet gjør områder ubeboelige, og det kan tvinge opptil 1,6 milliarder mennesker til å migrere, noe som kan destabilisere samfunn og føre til konflikt.

5. Et voksende velstandsgap

De rike blir rikere, og ulikhetene innen inntekter blir større både innen og mellom land.

I dag eier den rikeste prosenten i verden mer enn halvparten av verdiene, men likevel er det sannsynlig at absolutt fattigdom vil falle, og middelklassen vokse.

Rikdommen konsentrerer seg, og ekstreme ulikheter kan føre til stor risiko for global ustabilitet, redusere tilliten til styresmakter, og forårsake sosial uro.

6. Arbeidsplasser trues

Automatisering vil fortsette å redusere behov for arbeidskraft i arbeidsintensive bransjer, og redusere mulighetene for å få arbeid.

Vi har fremdeles ikke opplevd den fulle virkningen av at inntektsskapende arbeid som er utformet for å betale for grunnleggende behov kan slutte å være normen.

Massearbeidsløshet og oppsamlet rikdom i hendene på noen få, vil bli et av de avgjørende problemene i tiden framover.

7. Den neste generasjonen

Milleniumgenerasjonen er lommekjente i den digitale verdenen, og forstår mulighetene som ligger i samarbeid på nettet og det å være tilkoblet.

«Generation Next» kjenner til dagens utfordringer, og forlanger transparens og ansvarlighet.

En tilgang til informasjon og innovasjonsplattformer som verden aldri har sett maken til, gir dem mulighet til nye forbindelser, og gjør det mulig med et produktivt samarbeid om løsninger mellom næringslivet og de nyskapende.

8. Lokalt er bra

Smått er godt i økonomier hvor folk teller. Lokale nyskapende bedrifter vokser, og sørger for mer bærekraftige livsstiler som en motkraft til globalisering.

Den globale innbyggeren forsøker å finne tilbake til røttene, og rotfeste seg til lokale steder. Bevegelser som «tenk globalt, handle lokalt» vil favorisere urbane bønder, lokale produsenter og grupper som jobber for å endre samfunnene sine.

9. Fragmentering av makt

Den økonomiske makten beveger seg sør- og østover. Makten blir spredd, og samler seg rundt nye land og organisasjoner.

En ny bølge med nasjonalisme og proteksjonisme vil skape en mindre åpen verden, og legge press på globale og multilaterale avtaler, og lukke markeder.

Nye nettverk over landegrensene kan brolegge disse nasjonale gapene ved å bringe aktørene sammen under delte globale mål.

10. Dårligere sikkerhet

Hard konkurranse om naturressurser, overbefolkede byer, masseforflytninger av mennesker, og et økende gap mellom rik og fattig vil intensifisere det sosiale trykket og forårsake voldsutbrudd.

Økningen i religiøs ekstremisme og populistiske nasjonale bevegelser gjør stater sårbare og ustabile, og fremmer terrorisme.

Forretningsaktiviteter blir stadig vanskeligere og farligere i store områder verden rundt.

11. Byene blir større

60 prosent av verdens befolkning vil bo i byer innen 2030.

Velstående byer vil være kraftsentra med smart teknologi som driver grønne og solide omgivelser.

På den andre siden vil vi ha en rask og ustyrlig urbanisering, som i utviklingsland vil føre til overbefolkede slumområder med dårlige sanitære forhold, forurenset luft, fattigdom, arbeidsløshet, forbrytelser og sosiale spenninger.

12. Hyper-transparens

Digital teknologi vil fortsette å revolusjonere kommunikasjon. Det vil bli enda større etterspørsel etter hypertransparens i forsyningskjedene til bedrifter, på alle nivåer.

Sosiale medier vil påvirke bedrifter stadig sterkere til å være åpne og selvregulerende.

Hypertransparens er en like mektig kraft som rikdom i informasjonsalderen, og vil finnes i mer «ubestemmelige» tilganger så som merkevarer, patenter og kundetillit.

13. Internett-utbredelse

Utbredelsen av internett vil nå et høydepunkt.

Innen 2020 er det beregnet at 50 milliarder dingser vil være knyttet til internett, og gjøre det mulig å overvåke, optimere og kontrollere livene våre automatisk.

Truslene mot sikkerheten vår og privatlivet vil øke, men dette vil uansett også revolusjonere produksjon, ressursbruk, smarte strømnett, og endre det personlige helsevernet sterkt.

14. Bærekraftige bedrifter

Beregning av alle kostnadene ved et produkt vil bli normen, og prising med «alt inkludert» vil reflektere sosiale og miljømessige virkninger.

Beregningene vil ta hensyn til et bredere sett av verdier enn bare de finansielle.

Tradisjonelle forretningsmodeller vil bli utfordret mens nyskapning blomstrer fra «bunnen av pyramiden»-modeller, crowd-funding, verktøy med åpen kildekode, delingsøkonomi (for eksempel Airbnb, Cleanweb, Uber) og sirkulær «krybbe-til krybbe»-tenking.

15. Radikale innovasjoner kommer

Transformative gjennombrudd som strekker seg fra nano- og bioteknologi, grafén, biomineralisering, robotikk, kunstig intelligens og blockchain til 3D-utskrifter vil revolusjonere verdenen vår.

Men teknologi i hendene til grupper med onde hensikter kan gjøre skade.

Bevisste manipulasjoner av planeten i stor skala – så som geoengineering (manipulering av miljøprosesser), frykt for at bedrifter skal eie kromosomsett og genetisk fusjon mellom arter med katastrofale resultater, gir grunn til bekymring.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.