KARRIERE

1169 ingeniører må finne ny jobb snart - ellers mister de dagpengene

– Dette er en uvant situasjon for ingeniører, sier Nito-presidenten.

Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Ina AndersenIna AndersenJournalist
21. des. 2015 - 06:00

Dagpenger

For å kvalifisere til dagpenger må du ha hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp i året som gikk, eller minst 3 G i løpet av de tre siste avsluttede kalenderårene

Grunnbeløp er per 1. mai 2015 kr 90.068.

Du kan få dagpenger i maksimalt 104 uker dersom du har hatt en arbeidsinntekt på minst to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Dersom du har arbeidsinntekt under to ganger folketrygdens grunnbeløp har du rett på dagpenger i 52 uker.

Har du arbeidet noe i denne perioden, kan du ha krav på ny dagpengeperiode. Da må kravet til  minste arbeidsinntekt, 1,5 G - 135.102 kroner - oppfylles på nytt. Inntekt som tidligere er benyttet til beregning av minsteinntekt kan ikke benyttes ved ny søknad.

Når du ikke lenger har rett på dagpenger:

Er dagpengemottakeren ikke kommet i arbeid etter utgått dagpengeperiode og ikke har krav på ny dagpengeperiode, kan vedkommende søke om stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at arbeidssøker så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Nav-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre et forsvarlig livsopphold.

Et annet alternativ til å søke om økonomisk sosialhjelp, er å søke om å komme inn på et arbeidsrettet tiltak i Nav-regi, og motta tiltakspenger fra Nav. Arbeidsrettede tiltak er et virkemiddel for å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb. Tiltakspenger og barnetillegg skal dekke utgifter til livsopphold og gis for de dagene vedkommende deltar på tiltaket. Arbeidsrettede tiltak er et virkemiddel for å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb.

Nav kan også  innvilge lønnstilskudd til en person som ikke er i et arbeidsforhold. Lønnstilskudd er en støtteordning til arbeidsgiver som får dekket en del av lønnen til arbeidstaker av Nav.

De aller fleste arbeidstakere har rett på dagpenger i opptil 104 uker, altså i to år, dersom de blir arbeidsledige. Etter det er det stopp.

Da er sosialstøtte eller arbeidsrettet tiltak fra Nav eneste mulighet.

Tall fra Nav viser at hele 1169 ingeniører ved utgangen av oktober hadde vært registrert som arbeidssøkende i mer enn ett år. Det er mer enn én av seks av de arbeidsledige ingeniørene.

De har maksimalt 12 måneder på å finne seg ny jobb, før dagpengene forsvinner, dersom de ikke har opparbeidet seg ny rett på dagpenger (se faktaboks).

– Situasjonen er spesiell ettersom ledigheten blant ingeniører er meget høy i enkelte fylker. De som ikke har rett på dagpenger vil ha krav på tiltakspenger, dersom de deltar på tiltak. Dersom de ikke deltar på tiltak, har de i siste instans rett på sosialhjelp, uttaler Kjell Hugvik, fungerende tjenestedirektør i Nav, til Teknisk Ukeblad.

Nav prioriterer langtidsledige

Arbeidsledigheten har nesten doblet seg siden januar 2014. Da var 3351 innen ingeniør- og ikt-fag registrert hos Nav, mens tallet i oktober var steget til 6853.

Ledigheten blant ingeniører gikk såvidt tilbake i november, og sto på stedet hvil i desember, men ingeniører er fremdeles den yrkesgruppen hvor arbeidsledigheten har økt mest fra i fjor.

Antallet nye ledige stillinger synker dessuten betydelig, og Nav venter at ledigheten vil fortsette å øke framover, raskere det neste året enn den har gjort så langt.

Med tanke på at de langtidsledige også konkurrerer på arbeidsmarkedet med nesten 6000 andre ledige ingeniører, er dermed ikke utsiktene til å finne jobber til disse 1000 ingeniørene de beste.

– Ledigheten blant ingeniører er meget høy i enkelte fylker, men mange får fremdeles raskt ny jobb. Vi jobber aktivt med å formidle personer til andre fylker hvor etterspørselen etter ingeniører er høyere. De som blir gående ledige lenge vil bli prioritert når det gjelder arbeidsmarkedstiltak og oppfølging slik at de får bistand fra Nav til å skaffe seg jobb, forklarer Hugvik.

Nav oppfordrer også den enkelte til å vurdere andre typer jobber de er kvalifisert for.

– En tøff situasjon

– Det er helt klart at dette er en tøff situasjon for dem det gjelder. I tillegg er det en uvant situasjon for ingeniører, sier Nito-president Trond Markussen til Teknisk Ukeblad.

Han forklarer at Nito jobber mye i den tidlige fasen, når ingeniører først får beskjed om at de sies opp eller permitteres, for å sørge for at de raskest mulig kommer i jobb igjen. Nito arrangerer blant annet jobbsøkerkurs, karriereveiledning og CV-hjelp, i tillegg til at de har opprettet møteplasser og nettverk for medlemmene.

– Vi kjører en del kurs og samlinger for arbeidsledige ingeniører, for å få dem ut i jobb. Men nå når det er en del som begynner å nærme seg denne toårsgrensen, så må vi se om det også er andre ting vi bør gjøre, påpeker han.

Markussen understreker at han ikke har noen gode svar på akkurat hva som er det beste å gjøre.

– Vi må gå i dialog med dem det gjelder, og se hvilke andre behov de har. Vi må finne ut om det noe mer vi kan gjøre for å få dem ut i jobb, sier han.

– Vankelig både økonomisk og faglig

Nito-presidenten understreker at dette så langt ikke er en situasjon som gjelder veldig mange. Blant Nito's medlemmer er det kun 147 som har vært ledige i ett til to år.

Advokatene til Nito har så langt heller ikke fått henvendelser fra medlemmer som står i fare for å nå maksgrenser for dagpenger.

– Men for de som begynner å nærme seg to år er det selvsagt en vanskelig situasjon – både økonomisk og faglig. Vi vet hvor viktig det er å komme seg raskest mulig ut i en relevant jobb, slik at den teknologiske kompetansen ikke blir utdatert.

Markussen påpeker at det som er spesielt med situasjonen er at mange av dem dette gjelder kommer fra samme geografiske område, og jobber innen samme fag.

– Når det er mange på et lite område, så gjør det situasjonen spesielt vanskelig. Det finnes helt klart jobber for ingeniører fremdeles, men her gjelder det å være mobile, både med tanke på å bytte bransje og flytte på seg. Men det siste kan være tøft om du har hus, lån og familie, sier han.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.