1,5 milliard skiller de to forslagene til ny stasjon på Majorstuen

Ruter og Sporveien mener stasjonen er en forutsetning for bygging av ny Fornebubane.

1,5 milliard skiller de to forslagene til ny stasjon på Majorstuen
Slik vil stasjonen se ut dersom man velger den rimeligste ettplansløsningen på Majorstuen. Ruter/Sporveien

En ny Majorstua stasjon bør komme på plass før innføringen av Fornebubanen til Oslo sentrum. Stasjonen er også en forutsetning for den nye sentrumstunnelen som skal øke kapasiteten på hovedstadens i dag sprengte kollektivsystem.

Det var anbefalingene fra både Ruter og Sporveien under en dialogkonferanse for bransjens rådgivere. 

Store prisforskjeller 

Ruter og Sporveien har sett på flere løsninger for den nye stasjonen på Majorstuen.

– Vi har sett på to ulike ettplansstasjoner, en grunn variant og en senket variant, samt en toplansstasjon, forteller Knut Wisthus Johansen, som er utviklingssjef for infrastruktur og eiendom i Sporveien. 

Regulert ettplans- (øverst) og toplansløsning (nederst) for stasjonen ved Frognerelva. Foto: Ruter/Sporveien

En toplansløsning vil si en at sporene ligger i to etasjer under hverandre. Dette alternativet er allerede regulert samtidig med Fornebubanen.

Det andre alternativet er en ettplansløsning der sporene ligger ved sidene av hverandre. Ettplansløsningen kan enten ligge grunt eller dypere under bakken.

Hvilken variant man velger har betydning for utformingen av området vest for stasjonen, hvor større deler av banen kan legges under bakken hvis man velger en toplansløsning.

Utredningene viser imidlertid at det er stor forskjell i både pris og byggetid på de ulike alternativene. 

Større fare for skader

Den rimeligste løsningen er en grunn ettplansstasjon. Beregninger viser at denne løsningen vil koste omlag 5,25 milliarder kroner og ha en byggetid på 5,5 år. 

En senket ettplansløsning koster rundt en halv milliard mer, og har et foreløpig estimat på 5,7 milliarder. 

Dyrest er toplansstasjonen med en kostnad på  6,7 milliarder kroner, samt en byggetid på rundt syv år. 

– I tillegg til økt pris og byggetid, mener vi at risikoen i byggeperioden er langt høyere når det gjelder skader på eksisterende bygningsmasse i toplansløsningen. Den vil også føre til en lengre stengeperiode for T-banen på Majorstuen enn ettplansløsningene, sier Johansen. 

Regulert ettplans- (øverst) og toplansløsning (nederst) for stasjonen sett fra Volvat. Foto: Ruter/Sporveien

Ved toplansløsningen vil det være behov for et halvt års stengning av stasjonen både når man skal koble fra dagens løsning, og når man skal flytte trafikken tilbake til stasjonen. På ettplansløsningene er det kun snakk om korte stengeperioder idet driften kobles inn på den nye stasjonen. 

Ferdig til 2027

Sporveien skal være byggherre for Majorstuen stasjon og T-baneutbyggingen i Oslo sentrum. Ruter har ansvaret for reguleringsplan og konseptvalgutredningen. 

Johansen forteller at det er mye å gjøre hvis de skal være ferdige med stasjonen innen ferdigstillelsen av Fornebubanen i 2026/2027.

Med Fornebubanen vil det være behov for minst 25 nye togsett, ifølge Ruter. Det er det ikke kapasitet til på dagens stasjon på Majorstuen. 

– Derfor må stasjonen bygges klar i tide. På den måten kan Fornebubanen, når den står ferdig, gå direkte inn på en nybygd stasjon, sier han. 

Les også