30. AUGUST 2021 - 16:39

Green Saver - redningsskøyte

Redningsselskapet har fått 22 millioner kroner fra stiftelsen Tom Wilhelmsen til å bygge et nullutslipps redningsfartøy.

maritimhydrogenbrenselscelle

Siste

forsvar

karriere

luftfart

elbil