22:07:44Nyhetsstudio
Vårflommen i gang i Sør Norge

Snøsmelting de neste dagene gir flom på gult nivå i deler av Sør-Norge. I flere elver er det ventet en flomtopp i løpet av pinsehelgen, ifølge NVE.

Varmt vær har ført til at snøsmeltingen har skutt fart, og snøsmeltingen gir flomnivåer i en rekke mindre elver og bekker, samt i de store elvene i Drammensvassdraget.

– Skal du ferdes i fjellet på 17. mai eller i pinsen, bør du være forsiktig ved kryssing av elver og bekker siden de kan ha høy vannføring og usikker is, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Også i vassdragene lenger øst i Sør-Norge, som Glomma og Trysilvassdraget, er vannføringen høy. Været i tiden framover avgjør om det blir flom der også.

Det er ennå ikke sendt ut noe varsel om jordskredfare i Sør-Norge, men det er likevel viktig å være oppmerksom på at erosjon langs flomstore vassdrag kan føre til utglidninger ved elvekanten, ifølge NVE.