05:47:13Nyhetsstudio
Store eiendommer overført til staten – prestegårdsskogene tilhører oss alle

Store skog- og jordeiendommer som tidligere tilhørte kirken, overføres til staten. Nesten 900.000 mål med skog og utmark skal nå bli tilgjengelig for alle.

Opplysningsvesenets fond (OVF), som har forvaltet kirkeeiendommene, er omdannet til et statlig selskap – og eierskapet overføres nå til Nærings- og fiskeridepartementet.

Det opplyser Arbeiderpartiet og Senterpartiet i en felles pressemelding.

I alt dreier det seg om nesten 900.000 mål med skog og utmark, der mange av skogs- og friluftsområdene er idylliske naturperler som ligger tett på områder der det bor mye folk.

– Da er det også avgjørende viktig at alle får like muligheter til å bruke disse områdene til både jakt, fiske og friluftsliv, sier Rune Støstad, Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, i en pressemelding.

Per Olav Tyldum, Senterpartiets medlem i næringskomiteen, mener næringsministeren har en viktig jobb å gjøre når departementet nå skal utarbeide selskapets nye strategi og vedtekter.

– Senterpartiet er opptatt av at inntjening på eiendommene ikke går på bekostning av verdifulle jordressurser for matproduksjon, sier Tyldum.

– Statens forventninger til selskapet vil følge av eierskapsmeldingen. Jord- og skogeiendommer skal kun selges til aktører som konsesjonslovgivningen tillater salg til. Samtidig må staten også forholde seg til jordlovens formålsparagraf og regjeringens jordvernstrategi. Det forventer jeg også at det nye selskapet gjør, sier han videre.