20:38:10Nyhetsstudio
Støre: Kunstig intelligens utfordrer allerede demokratiet betydelig

– Det er ikke gitt – slik noen hevder – at vi lever nå i en ny «før-krigstid», sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men han ser en tid med store omveltninger.

I en redegjørelse til Stortinget torsdag skisserte Støre opp de viktigste sikkerhetspolitiske utfordringene. Et hovedbudskap var at vi må forstå tiden vi lever i – og innrette oss deretter.

Russlands krig mot Ukraina har ført Europa inn i en dyp sikkerhetspolitisk krise, og verden har blitt farligere, mer uforutsigbar og kompleks, innledet Støre.

Samtidig advarte han mot et ordskifte der noen beskriver og tar for gitt at vi lever i en før-krigstid.

– Vi skal vokte oss for slik ordbruk. Krig er ikke uunngåelig, sa Støre.

KI, det grønne skiftet og mer nasjonal kontroll

Globale maktforhold er i endring, fremhevet Støre. Han viste til at vi nå er inne i en dyp teknologisk, økonomisk og energipolitisk omstilling. Spesielt innen:

– En rivende utvikling innen kunstig intelligens (KI)

– Rask energiomstilling fra fossil til grønne energikilder

– En ny agenda for økonomisk sikkerhet og kontroll med viktige verdikjeder.

– KI utfordrer demokratiet

Disse gir på hver sin måte muligheter og utfordringer for Norge, påpekte Støre.

Kunstig intelligens kan gi store gevinster innen effektivisering, problemløsning og innovasjon, for eksempel innen medisinsk diagnose og behandling.

– Samtidig er det ingen tvil om at kunstig intelligens allerede brukes til å spre løgn og desinformasjon i stor skala, sa Støre og fortsatte:

– Utfordringen for demokratiet og den offentlige samtalen er allerede betydelig – og vil øke.

Når det gjelder energi, går vi fra fossile kilder som er et knapphetsgode av høy strategisk betydning, til en fremtid der energi vil bli mindre egnet som maktmiddel, fortsatte Støre. Men det grønne skiftet kan også være kilde til nye konflikter, framholdt han.

– Omstillinger på så grunnleggende områder som energi, er aldri fri for konflikt, sa han.

Advarte mot proteksjonisme

Det er også slik at flere land tar grep for å få nasjonal kontroll over kritiske verdikjeder. Støre understreket at også Norge bør sikre bedre kontroll, men advarte samtidig mot å gå for langt i proteksjonistisk retning.

– Vi må erkjenne at en ny økonomisk dagsorden globalt utfordrer en rekke forhold som Norge nyter godt av, sa Støre, som viste til lave handelsbarrierer, internasjonal konkurranse og et internasjonalt regelverk.

– Dette har særlig betydning for Norge, som en stor eksportør av energi, og som eier av et av verdens største pensjonsfond. På begge områder ser vi at økt spenning og rivalisering fører til politisering, sa han.

Seks utfordringer

Støre listet opp seks sikkerhetspolitiske utfordringer:

* Nødvendigheten av å satse på Forsvaret. Han trakk fram langtidsplanen, som Stortinget enstemmig samlet seg om.

* Styrke den sivile motstandskraften. Være forberedt på krise og krig, håndtere uventede hendelser som digitale trusler eller ekstremvær.

* Styrke båndene til allierte i Nato. Vektlegge de nordiske landene i forsvarssamarbeidet, bred politisk kontakt med USA.

* Fortsatt støtte til Ukrainas motstandskamp. Norge skal også gi Kina klar beskjed om at støtte til den russiske krigføringen skader deres omdømme i Europa.

* Norge må fortsatt håndtere naboskapet med Russland. Kombinere avskrekking og beroligelse. Viktig å opprettholde et minimum av kanaler.

* Stå opp for folkeretten, FN og internasjonalt samarbeid.