02:43:34Nyhetsstudio
Spor av evighetskjemikalier funnet i europeisk drikkevann

En organisasjon som kjemper mot kunstige plantevernmidler, har funnet rester av såkalte evighetskjemikalier i drikkevannsprøver fra flere europeiske land.

PAN Europe – et nettverk av ikke-statlige organisasjoner – har tatt prøver fra flaskevann og vann fra kranen i elleve europeiske land. I 32 av 34 prøver fra vannkraner og 12 av 19 flaskevannsprøver ble det funnet trifluoreddiksyre (TFA).

Den viktigste kilden til disse kjemikaliene er nedbryting av PFAS, en gruppe fluorforbindelser som ofte betegnes som evighetskjemikalier fordi det kan ta flere hundre år å bryte dem ned. PFAS er vann-, flekk- og fettavvisende stoffer som blant annet brukes i kosmetikk, rengjøringsprodukter, plantevernmidler, impregnering, brannslukkingsskum og som slippbelegg på stekepanner.

TFA-nivåene varierte fra «ikke påvisbare» til 4100 nanogram per liter (ng/l). Snittet lå på 740 ng/l i vann fra kranen og 278 ng/l i mineral- og kildevannsprøvene.

PAN Europe støtter et forslag fra Nederlands institutt for miljø og folkehelse om å fastsette en standard på 2200 ng/l. Det innebærer at «drikkevann står for inntil 20 prosent av et akseptabelt daglig inntak», sier organisasjonen.

Funnene kommer etter at PAN Europe og deres medlemmer i mai publiserte en studie som viste «alarmerende» nivåer av PFAS i elver, innsjøer og grunnvannet en rekke steder i Europa.