07:00:35Nyhetsstudio
Sørvest-Norge: Snittpris for strøm på 58,007 øre per kWh onsdag

I Sørvest-Norge blir det en snittpris for strøm på 58,007 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 1,28 kroner.

Onsdagens snittpris per kWh er 5,05 øre høyere enn tirsdag og 30,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen onsdag på 1,28 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 7 og 8 på morgenen. Den er 16,8 øre høyere enn tirsdag og 29,6 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 1,81 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,28 kroner, dekkes 49,8 øre.

Minsteprisen blir på 44,5 øre per kWh mellom klokken 14 og 15.