05:22:23Nyhetsstudio
Rederi får millionbot for å ha seilt skip med tungolje til Svalbard

Et irsk rederi er ilagt en bot på én million kroner for å ha brutt loven som forbyr skip som seiler til Svalbard, å ha tungolje om bord.

– Det er første gang at det er ilagt forelegg i forbindelse med brudd på tungolje-bestemmelsen på Svalbard, opplyser sysselmester Lars Fause på Sysselmesterens nettsider.

Norske myndigheter var, ifølge Svalbardposten, kjent med at det irske cargoskipet var på vei til Svalbard med tungolje i drivstofftanken. Derfor kom politiet og eksperter fra Sjøfartsdirektoratet seg raskt om bord i skipet for å undersøke om dette var tilfellet.

Mistanken ble bekreftet, og rederiet ble ilagt en bot på én million kroner. I tillegg fikk kapteinen på skipet en bot på 300.000 kroner. Verken rederiet eller kapteinen har vedtatt boten. Skipet fikk likevel seile fra Svalbard ettersom rederiet stilte garanti for summen av forelegget, opplyser Sysselmesteren. Saken havner trolig i retten.

– Hovedforhandling i saken er berammet i Nord-Troms tingrett i begynnelsen av oktober, skriver sysselmesteren.

Tungoljeforbudet, som trådte i kraft i 2022, er nedfelt i svalbardmiljølovens paragraf 82a. Hensikten, skriver Svalbardposten, er å unngå utslipp av tungolje i de sårbare farvannene rundt Svalbard.

(©NTB)