22:31:53Nyhetsstudio
Over 2.700 innspill til omstridte EU-regler

Det har så langt kommet inn over 2700 høringssvar om EUs fornybardirektiv. Mer enn 600 personer har svart at de er negative til raskere vindkraftutbygging.

Over 2700 privatpersoner, etater og organisasjoner hadde 15. april sendt inn kommentarer om EUs fornybardirektiv, skriver E24. Av de 1700 kommentarene fra privatpersoner som nettstedet har gått gjennom, handler 601 svar om skepsis til vindkraft.

Flere av privatpersonene er bekymret for nedbyggingen av norsk natur, og viser spesielt til frykten for vindkraftutbygging.

Blant medlemsorganisasjonene som uttaler seg, er Motvind, Nei til EU, og Exit WHO. Nei til EU mener direktivet «griper inn i norsk energipolitikk og demokratiske prinsipper for konsesjonsbehandling på en uholdbar måte».

Arbeidsgiverorganisasjonen Offshore Norge, som representerer over 100 bedrifter, stiller seg positiv til det reviderte direktivet. I en høringsuttalelse skriver de at fornybardirektivet er relevant og «bør i hovedsak implementeres i norsk rett».

EU-kommisjonen har bedt om at Norge innfører direktivet innen 13. august i år. Det har også kommet advarsler om straffesanksjoner fra EUs energikommissær, Kadri Simson, dersom det ikke blir innført innen fem måneder.