02:56:17Nyhetsstudio
Norge når klimafinansieringsmål for andre år på rad

Norges klimafinansiering i 2023 var på 16.5 milliarder kroner. Dette er 2,5 milliarder høyere enn doblingsmålet som Norge har forpliktet seg til.

Under klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 forpliktet Norge seg til å doble sin klimafinansiering fra sju milliarder koner i 2020 til 14 milliarder kroner innen 2026. Dette målet har Norge nådd for andre år på rad, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Vi trenger store investeringer i fornybar energi i utviklingsland og vi trenger det nå. Bare slik kan vi kutte utslipp, gi flere tilgang til strøm og samtidig ha økonomisk utvikling. Norge viser vei med en forsterket innsats og økte investeringer fra Norfund gjennom Klimainvesteringsfondet, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

Dette er en del av Norges bidrag for å bekjempe klimaendringer og støtte utviklingsland med klimatilpasnings- og utslippsreduksjon.

Doblingen av Norges klimafinansiering er del av et større mål for rike land om å mobilisere 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering fra og med 2020. I mai ble det annonsert at dette målet ble nådd i 2022.