05:49:42Nyhetsstudio
Norge høyt opp på listen over klimautslipp fra luftfarten per innbygger

Norge havner på tredjeplass for klimautslipp fra luftfarten per innbygger i en ny studie som har beregnet klimautslippene fra luftfarten for 197 land.

Tre forskere ved NTNU har beregnet klimautslippene fra luftfarten for de 197 landene som i 1992 skrev under på FNs klimakonvensjon, skriver NRK.

De har tatt for seg rundt 40 millioner flyginger fra 2019 og brukt stordata for å regne ut klimautslipp.

– Vi har funnet ut at de reelle CO2-utslippene fra verdens luftfart er omtrent 50 prosent høyere enn det som er rapportert inn til FN, sier klimaforsker Helene Muri, en av NTNU-forskerne som står bak studien.

Ifølge studien var de totale CO2-utslippene fra lufttrafikken i 2019 på 911 millioner tonn – men bare 604 millioner tonn ble rapportert inn til FN.

Norge hadde et totalt CO2-utslipp fra luftfarten på omtrent 4,5 millioner tonn dette året – noe som setter oss på 34. plass av alle landene i studien.

Nordmenn er likevel på tredjeplass for klimautslipp fra luftfarten per innbygger, bak USA og Australia.