21:50:17Nyhetsstudio
Mattilsynet beklager deler av innholdet i brev om vold mot griser: – Feil

Flere medier har omtalt et brev som Mattilsynet har sendt til svinenæringen om vold mot griser. Nå sier Mattilsynet at deler av innholdet i brevet er feil.

– Gjennom brevene kan det virke som det et er stort omfang av saker og en økning over tid. Det har vi ikke grunnlag for å si, skriver Mattilsynet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

I brevet som ble sendt i begynnelsen av mai ble en rekke landbruksorganisasjoner bedt om å ta opp en økende voldsbruk mot griser med sine medlemmer.

Nå presiserer Mattilsynet at bakgrunnen for brevet er noen få, men alvorlige voldssaker de har avdekket ved slakteritilsyn.

– Vi ønsket å informere næringen om dette tidlig, men ser i ettertid at vi burde hatt en bedre dialog i forkant av et eventuelt brev, skriver Mattilsynet i pressemeldingen onsdag.

I brevet kan det se ut som om Mattilsynet mener at voldstilfellene som er avdekket kan ha sammenheng med avlede egenskaper hos hybridgrisen TN70, som kan være mer urolig enn andre grisetyper.

– Det har vi ikke grunnlag for å si, skriver Mattilsynet.

– Deler av innholdet i brevene er feil. Dette beklager vi på det sterkeste.

Onsdag har Mattilsynet også hatt et dialogmøte med svinenæringen der de beklaget feilene.