20:12:23Nyhetsstudio
Makspris på 64,8 øre per kWh for strøm søndag

Søndag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 20 og 21 vil strømprisen der ligge på 64,8 øre per kilowattime (kWh).

I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 44,3 øre per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir den 39,4 øre, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,021 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen søndag blir mellom klokken 14 og 15 i Midt-, Sørøst-, Sørvest- og Nord-Norge, da på 0,1 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Vest-Norge 32,6 øre.

Fredag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 67,7 øre per kWh og 0,1 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,48 kroner per kWh og 2,6 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 73 øre, time for time.