17:41:11Nyhetsstudio
Makspris på 58,1 øre per kWh for strøm mandag

Mandag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 20 og 21 vil strømprisen der ligge på 58,1 øre per kilowattime (kWh).

I Sørøst-, Midt-, Nord- og Vest-Norge blir prisen 39,5 øre per kWh på sitt høyeste, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 93,7 øre. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen mandag blir mellom klokken 13 og 14 i Vest-, Sørøst- og Sørvest-Norge, da på 0,01 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Midt- og Nord-Norge 1,6 øre.

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 57,3 øre per kWh og -17,5 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 93,4 øre per kWh og -0,6 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 73 øre, time for time.