22:02:13Nyhetsstudio
IEA spår lavere vekst i oljeetterspørselen

Lavere salg av dieselbiler bidrar til at Det internasjonale energibyrået (IEA) nedjusterer sin prognose for veksten i oljeetterspørselen i år.

I en ny rapport onsdag anslår byrået at den globale etterspørselen ventes å vokse med 140.000 fat per dag.

Blant årsakene til nedjusteringen er en lavere andel dieselbiler og mer energieffektive biler. I tillegg peker IEA på at vinteren var historisk mild mange steder på den nordlige halvkule, noe som førte til mindre bruk av olje til oppvarming.

Temperaturene i verden sett under ett var rekordhøye i 2023, som følge av den globale oppvarmingen og værfenomenet El Niño. Mange steder har ekstremt høye temperaturer vedvart inn i 2024.