18:57:07Nyhetsstudio
EU og Kina skal holde samtaler om varslet elbil-toll

EU og Kina er enige om å holde samtaler for å dempe spenninger som følge av EUs varslede toll på kinesiske elbiler.

Nylig varslet EU at unionen vil innføre straffetoll på import av kinesiske elbiler på grunn av statsstøtte. Kina avviser at selskapene mottar ulovlige subsidier.

De kommende ukene skal Kina og EU ha en rekke møter om saken. Kinesiske handelsmyndigheter uttaler at de vil samarbeide for å unngå straffetollen.

Tysklands næringsminister og visestatsminister sier at samtalene blir de første stegene av mange for å løse uenighetene.