20:24:35Nyhetsstudio
Equinor får ja til utslipp i Klosterfjorden

Miljødirektoratet gir Equinor tillatelse til å slippe ut kjemikalier fra Johan Castberg-skipet i Klosterfjorden, kun 1,6 kilometer fra et marint verneområde.

Godkjenningen gjelder utslipp av klor og biocid i Klosterfjorden før skipets avreise til Barentshavet, melder E24.

«Miljødirektoratet vurderer at behovet for inshore testing av systemene er tilstrekkelig begrunnet», skriver direktoratet i sin avgjørelse.

Videre står det at ulempene, altså kostnadene, med å vente med testing til innretningen er på plass på feltet «oppveier miljøulempene som følge av utslippene i Klosterfjorden i testperioden».

I fjorden er det registrert både badeplasser, brislingfiske, reketråling og oppdrettsanlegg. Utslippene skal skje bare 1,6 kilometer fra den sørlige grensen til et foreslått marint verneområde i Ytre Hardangerfjord, ifølge direktoratet.

Forslaget til vern ligger for tiden til behandling hos Klima- og miljødepartementet, ifølge E24.

Flere av stoffene som Equinor har planer om å slippe ut, er i rød kategori, som hypokloritt og biocidet DBNPA. Stoffer i rød kategori er den nest giftigste typen, etter svart kategori.