23:16:51Nyhetsstudio
Enova styrker støtteprogram for norske nullutslippsskip

Investeringene i batteridrevne nullutslippsskip går ikke raskt nok, mener Enova, som lanserer et nytt støtteprogram for å gjøre nullutslipp mulig for flere.

– Målet er at batteridrift blir et reelt alternativ og en god investering for selskapene. Da må vi bidra til å bryte kostnadsbarrieren, sier Andreas Forsnes Jahn i Enova i en pressemelding.

Programmet skal blant annet legge til rette for at elektrifisering av batteriløsninger blir konkurransedyktig som et alternativ for å oppnå nullutslipp for flere typer fartøy. I tillegg skal det bidra til å få opp farten på elektrifiseringen og sikre at verdikjeden for maritime batterileverandører videreutvikles.

Initiativet applauderes av Kystrederiene, som mener støtteprogrammet ikke bare vil få fart på overgangen til nullutslipp i skipsfarten, men også bidra til innovasjon og energieffektivitet i hele sektoren.