19:44:13Nyhetsstudio
Elkem inngår avtale med reinbeitedistrikt i Tana

Elkem har inngått en avtale med reinbeitedistrikt 7 (Rákkonjárga) som muliggjør utvidelse av Elkems gruve i Tana, opplyser selskapet i en pressemelding. Dette er en av verdens største kvartsittgruver.

Ifølge pressemeldingen var forhandlingene krevende. Partene er enige om avbøtende tiltak for å bedre muligheten for sameksistens og fremtidig utvikling av begge parters virksomhet.

– Gjennom denne avtalen viser vi at det er mulig å videreutvikle en bærekraftig produksjon av avanserte materialer for det grønne skiftet, sier Elkems konsernsjef Helge Aasen i pressemeldingen.

Han påpeker at partene vil opprettholde tett og grundig dialog også fremover

– Vi gir fra oss en del av vårt område vi helst ville beholdt. Denne avtalen viser at vi inngår kompromisser når vi kan, men at dette alltid er krevende, og det vil være tilfelle hvor vi av hensyn til vår reindrift ikke kan akseptere en avtale, sier leder i Rákkonjárga, Magne Andersen.

Elkem har drevet gruven i Tana siden 1983. Den gir i dag rundt 50 lokale direkte arbeidsplasser, med en årlig produksjonskapasitet på om lag 1 millioner tonn (mt) kvartsitt per år. Utvidelsen av gruven kan gi en fremtidig reserveøkning for Elkem tilsvarende om lag 15 år.

Kvartsitt fra Tana brukes av Elkem og andre industrikunder til å lage silisium-, aluminium- og ferrosilisiumlegeringer. Dette er kritiske råvarer for å produsere en rekke ulike produkter som er nødvendige for de digitale og grønne skiftene, for eksempel mobiltelefoner og elektriske biler.