13:36:09Nyhetsstudio
130 kilometer med ny jernbane i Norge de siste 15 årene – nesten 80 prosent på Østlandet

De siste 15 årene er det blitt bygget 130 kilometer med ny jernbane i Norge. Nesten 80 prosent av utbyggingene har skjedd på Østlandet.

Det kommer fram av en oversikt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har sendt til Stortinget.

Nygård fikk spørsmål fra Frps Erlend Wiborg (Frp) om hvor mange kilometer med vei og jernbane har staten bygget årlig de siste 15 årene fordelt per fylke.

Oversikten over jernbaneutbygginger, viser at ti prosjekter har blitt fullført de siste 15 årene.

Totalt er det snakk om 130,9 kilometer jernbane. Av dette er 103 kilometer blitt bygget på Østlandet, tilsvarende 78,7 prosent.

Kun tre av prosjektene er utenfor Østlandet: nytt dobbeltspor Arna – Bergen, (11,9 kilometer), Hell – Værnes (1,5 kilometer) og Stavanger – Sandnes (14,5 kilometer).

De lengste strekningene som er bygget i perioden er Follobanen, mellom Oslo og Akershus (22 kilometer) og Farriseidet – Porsgrunn (22,5 kilometer).

«Østlandets transportplan»

Tidligere denne uken ble flere opposisjonspartier på Stortinget enige om flere nye samferdselsprosjekter i Nasjonal transportplan for de neste årene. Blant prioriteringene var to jernbaneprosjekter på Østlandet og en ny T-banestasjon på Majorstuen i Oslo.

Det fikk blant annet næringsforeningen i Stavanger-regionen til å reagere.

– Her er det ingenting til resten av landet. Jernbanen rundt det sentrale Østlandet stikker av med alt, sa administrerende direktør i Harald Minge i Næringsforeningen.

Han mener at Østlandet allerede hadde vunnet en overlegen seier med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan, og at forliket mellom opposisjonen gjorde vondt til verre.

– Det som vi i Næringsforeningen i Stavanger-regionen døpte om til Østlandets transportplan, er blitt enda mer østlandsk, sa Minge.

Det var Høyre, Frp, Rødt, Venstre og KrF som dannet det nye flertallet om prosjektene.

Veibygging

I sitt svar til Stortinget redegjør samferdselsministeren også for veiprosjekter de siste årene. Han forklarer at det kan være flere måter å registrere utbygging av vei på, og at informasjon om hvordan kilometerne fordeler seg mellom fylkene ikke er lett tilgjengelig.

Oversikten lister likevel opp hvor mye riksveier Statens vegvesen har bygget i de ulike fylkene, og hvor mange kilometer vei det statlige selskapet Nye Veier har bygget.

Her er den totale oversikten over ferdigstilte jernbaneprosjekter i Norge de siste 15 årene:

2024: Nytt dobbeltspor Arna – Bergen (Vestland), 11,9 kilometer

2023: Venjar – Eidsvoll Langset (Akershus), 13,5 kilometer

2022: Follobanen (Oslo og Akershus), 22 kilometer

2018: Farriseidet – Porsgrunn (Vestfold og Telemark), 22,5 kilometer

2016: Holm – Nykirke (Vestfold), 14 kilometer

2016: Hell – Værnes (dobbeltspor over bro) (Trøndelag), 1,5 kilometer

2015: Langset – Kleverud (Akershus og Innlandet), 17 kilometer

2011: Lysaker – Sandvika (Akershus), 6,7 kilometer

2011: Barkåker – Tønsberg (Vestfold), 7,3 kilometer

2009: Sandnes – Stavanger (Rogaland), 14,5 kilometer

Totalt: 130,9 kilometer

13:34Redaksjonen
Ørsted investerer i batterianlegg ved havvindpark

I en melding opplyser det danske energiselskapet at det blir Tesla som skal levere batterianlegget, og oppgaven blir å lagre strømmen når produksjonen fra havvindparken overstiger forbruket. På denne måten kan batteriet senere sende strømmen ut i nettet når det er behov for det.

Ørsted fremhever at anlegget vil bidra til å jevne ut forskjellene mellom tilbud og etterspørsel og dermed gjøre de britiske energisystemene enklere å administrere.

Regjeringspartiene frykter veikaos etter opposisjonens enighet om NTP

Arbeiderpartiet frykter veikaos etter at SV brøt forhandlingene med regjeringen og i stedet fant enighet med de borgerlige partiene om Nasjonal transportplan.

Transportkomiteen på Stortinget avga torsdag formelt sin innstilling om Nasjonal transportplan (NTP) innen fristen. Som ventet ble det flertall for flere av de prosjektene som SV ikke fikk gjennomslag for i sine forhandlinger med regjeringen.

Rederi får millionbot for å ha seilt skip med tungolje til Svalbard

Et irsk rederi er ilagt en bot på én million kroner for å ha brutt loven som forbyr skip som seiler til Svalbard, å ha tungolje om bord.

– Det er første gang at det er ilagt forelegg i forbindelse med brudd på tungolje-bestemmelsen på Svalbard, opplyser sysselmester Lars Fause på Sysselmesterens nettsider.

Krigen i Ukraina fører til enorme CO2-utslipp

Russlands invasjon av Ukraina har ført til enorme utslipp av klimagasser, viser en rapport fra Ukrainas miljødepartement og miljøorganisasjoner.

Ifølge rapporten har invasjonen ført til eller lagt grunnen for utslipp av 175 millioner tonn CO2. Noe av utslippene er direkte resultat av kampene, mens andre blant annet er fra reparasjoner av ødelagt infrastruktur.

Utenlandsk borger anmeldt for droneflygning nær Kvernberget flyplass

En utenlandsk statsborger er anmeldt for å ha brukt en drone i innflygningssonen til Kvernberget flyplass i Kristiansund.

Det opplyser politiet i Møre og Romsdal på X.

Røykutvikling i togvogn på Raumabanen

Torsdag formiddag oppsto det røykutvikling på et tog på Raumabanen. Alle om bord ble evakuert.

Rett før klokken 11 torsdag formiddag meldte politiet om røykutvikling i en togvogn på Raumabanen, og at nødetatene var på vei til stedet.

Siste dag med mekling i helikopterbransjen

Torsdag er andre og siste dag med mekling mellom Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF) og NHO Luftfart hos Riksmekleren.

Det er tariffavtalen til teknisk personell som driver med vedlikehold og reparasjoner i helikopterbransjen, som ligger på meklernes bord denne uken.

Norge gir bombekastergranater til Ukraina for nær en halv milliard

Norge donerer bombekasterammunisjon til Ukraina til en verdi av rundt 480 millioner kroner, opplyser forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I alt dreier det seg om 50.000 granater som allerede er levert, opplyser Gram til NTB.

Norge får en ny superdatamaskin til KI-forskning

Norge har signert en kontrakt om en ny superdatamaskin, den kraftigste i norsk historie, ifølge regjeringen.

Hewlett Packard Enterprise Norge vant anbudet om å levere datamaskinen. Kontrakten har en verdi på 225 millioner kroner.

Bill Gates vil revolusjonere el-produksjonen med atomkraft

Microsoft-grunnlegger Bill Gates har startet byggingen av et «nestegenerasjons» atomkraftverk, som han mener vil kunne revolusjonere kraftproduksjonen.

Gates har i mange år sagt at han vil satse på utvikling av «terrakraft», atomreaktorer som kan bruke avfall fra dagens atomkraftverk som brensel. Nå har han tatt det første spadetaket for prosjektet, som styreleder i selskapet TerraPower. Gates var på plass i byen Kemmerer i den amerikanske delstaten Wyoming, der selskapet har søkt om byggetillatelse for en avansert atomreaktor som bruker natrium, ikke vann til kjøling.