19:50:17Nyhetsstudio
130 kilometer med ny jernbane i Norge de siste 15 årene – nesten 80 prosent på Østlandet

De siste 15 årene er det blitt bygget 130 kilometer med ny jernbane i Norge. Nesten 80 prosent av utbyggingene har skjedd på Østlandet.

Det kommer fram av en oversikt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har sendt til Stortinget.

Nygård fikk spørsmål fra Frps Erlend Wiborg (Frp) om hvor mange kilometer med vei og jernbane har staten bygget årlig de siste 15 årene fordelt per fylke.

Oversikten over jernbaneutbygginger, viser at ti prosjekter har blitt fullført de siste 15 årene.

Totalt er det snakk om 130,9 kilometer jernbane. Av dette er 103 kilometer blitt bygget på Østlandet, tilsvarende 78,7 prosent.

Kun tre av prosjektene er utenfor Østlandet: nytt dobbeltspor Arna – Bergen, (11,9 kilometer), Hell – Værnes (1,5 kilometer) og Stavanger – Sandnes (14,5 kilometer).

De lengste strekningene som er bygget i perioden er Follobanen, mellom Oslo og Akershus (22 kilometer) og Farriseidet – Porsgrunn (22,5 kilometer).

«Østlandets transportplan»

Tidligere denne uken ble flere opposisjonspartier på Stortinget enige om flere nye samferdselsprosjekter i Nasjonal transportplan for de neste årene. Blant prioriteringene var to jernbaneprosjekter på Østlandet og en ny T-banestasjon på Majorstuen i Oslo.

Det fikk blant annet næringsforeningen i Stavanger-regionen til å reagere.

– Her er det ingenting til resten av landet. Jernbanen rundt det sentrale Østlandet stikker av med alt, sa administrerende direktør i Harald Minge i Næringsforeningen.

Han mener at Østlandet allerede hadde vunnet en overlegen seier med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan, og at forliket mellom opposisjonen gjorde vondt til verre.

– Det som vi i Næringsforeningen i Stavanger-regionen døpte om til Østlandets transportplan, er blitt enda mer østlandsk, sa Minge.

Det var Høyre, Frp, Rødt, Venstre og KrF som dannet det nye flertallet om prosjektene.

Veibygging

I sitt svar til Stortinget redegjør samferdselsministeren også for veiprosjekter de siste årene. Han forklarer at det kan være flere måter å registrere utbygging av vei på, og at informasjon om hvordan kilometerne fordeler seg mellom fylkene ikke er lett tilgjengelig.

Oversikten lister likevel opp hvor mye riksveier Statens vegvesen har bygget i de ulike fylkene, og hvor mange kilometer vei det statlige selskapet Nye Veier har bygget.

Her er den totale oversikten over ferdigstilte jernbaneprosjekter i Norge de siste 15 årene:

2024: Nytt dobbeltspor Arna – Bergen (Vestland), 11,9 kilometer

2023: Venjar – Eidsvoll Langset (Akershus), 13,5 kilometer

2022: Follobanen (Oslo og Akershus), 22 kilometer

2018: Farriseidet – Porsgrunn (Vestfold og Telemark), 22,5 kilometer

2016: Holm – Nykirke (Vestfold), 14 kilometer

2016: Hell – Værnes (dobbeltspor over bro) (Trøndelag), 1,5 kilometer

2015: Langset – Kleverud (Akershus og Innlandet), 17 kilometer

2011: Lysaker – Sandvika (Akershus), 6,7 kilometer

2011: Barkåker – Tønsberg (Vestfold), 7,3 kilometer

2009: Sandnes – Stavanger (Rogaland), 14,5 kilometer

Totalt: 130,9 kilometer