Bidragsyter

Morten Thorkildsen

Utdanning: Bachelor business organisation, Heriot-Watt University, MBA fra BI.
Adm dir i IBM Norge fra 2003 til 2013. Adm dir for ingeniør- og teknologiselskapet Rejlers Norge fra 2013. Selskapet driver rådgivning, prosjektering og drift innen samferdsel, bygg, energi, telecom og IT. Styreleder Dataforeningen fra
2010-14. Styreleder i Itera fra 2014.