Zero frykter at handlingsplanen for grønn skipsfart havner i en skuff

Marius Gjerset i Zero savner handling etter at handlingsplanen for grønn skipsfart ble lagt fram. Statusoppdatering kommer senere, sier klimaministeren.

Zero frykter at handlingsplanen for grønn skipsfart havner i en skuff
Marius Gjerset i Zero vil ha fart i klimagasskuttene fra skip. Her er han på en presentasjon av nullutslippsbåter i Oslo. Foto: Eirik Helland Urke

Handlingsplanen for grønn skipsfart ble presentert av regjeringen i fjor sommer. Det viktigste punktet i planen var å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030.