Ytterligere 180 millioner til seismikk

Ytterligere 180 millioner til seismikk
180 millioner kroner som var bevilget til innsamling av seismikk i Barentshavet er nå overført til Jan Mayen. Bilde: NASA/GSFC

For kort tid siden meldte Oljedirektoratet at de hadde blitt tildelt 180 millioner kroner for kartlegging av norsk sokkel nord for 68. breddegrad, og at de ville prioritere Barentshavet fremfor Jan Mayen.

– Det er åpenbart at første prioritet er delelinjeområdet. Og vi er klare til å sette i gang så snart avtalen er ratifisert. Det var viktig at vi fikk ressurser til dette, sa oljedirektør Bente Nyland nylig til Teknisk Ukeblad.

Den såkalte delelinjeavtalen er allerede godkjent fra norsk side, men man venter fortsatt på ratifisering av avtalen fra den russiske Dumaen. Det forventes å finne sted i mai i år.

Les også: Klar til seismikkskyting

Treårsperiode

I dagens fremleggelse av forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet melder regjeringen at de vil bruke ytterligere 180 millioner kroner på seismikkinnsamling ved Jan Mayen. Kartleggingen vil foregå over en treårsperiode fra 2012- 2014, og bestå av hovedelementene:

  • År 1: innsamling av seismisk data
  • År 2: grunne boringer ved Jan Mayen og på Mørerandhøya i år
  • År 3: Analyser og tolkninger.


Kapasistetsbegrensning

Dersom det skal settes i gang innsamling av seismikk både i Barentshavet og Jan Mayen, kan det være grunn til å stille spørsmål til hvorvidt Oljedirektoratet har kapasitet til å gjennomføre begge seismikkinnsamlinger parallelt.

Regjeringen sa i dag at de ville sette i gang konsekvensutredning av sørlige deler av Barentshavet når den russiske Dumaen ratifiserer avtalen. Området det snakkes om er av enorme dimensjoner, og det foreligger svært lite informasjon om området.

Tidsløpet til konsekvensutredningen av Jan Mayen vil bli nærmere klarlagt når utredningsprogrammet fastsettes i etterkant av den offentlige høringen som nå pågår.

Les også: Lofoten er ferdig konsekvensutredet

Sparer Lofoten – åpner mer i Barentshavet

Har SV gått på limpinnen?

Les mer om: