Ytre Vikna trenger hele vindpotten

LØNNSOMT: Rapporten konkluderer med at det er både teknisk- og økonomisk attraktivt for Europa å skifte ut forurensende kraftproduksjon med fornybare kraftkilder. (Bilde: Arkiv)
KLAR FOR Å BYGGE NORGES STØRSTE: Vindkraftparken på Ytre Vikna vil koste tre milliarder kroner. - Vi trenger hundrevis av millioner i investeringsstøtte om parken skal bli noe av, sier administrerende energidirektør Kenneth Brandsås i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). (Bilde: NTE)
  • Kraft

Norges største vindpark, Ytre Vikna, blir ikke bygget med det første, selv om olje- og energiminister Åslaug Haga lover en halv milliard ekstra til vindkraftprosjekter i Norge.

- Vi har gjort alle forberedelser for Ytre Vikna, vi er klare til å starte byggingen. Men det betinger at vi får helt klare rammebetingelser, sier administrerende direktør i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Kenneth Brandsås.

Vil hindre byggestopp

I fjor høst ble Norges største planlagte vindpark, Ytre Vikna i Nord-Trøndelag, lagt på is av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Vindkraftverket har konsesjon på rundt 800 GWh, og vil koste tre milliarder kroner å bygge.

Olje- og energiminister Åslaug Haga varsler nå en halv milliard mer i investeringsstøtte til vindkraftprosjekter, nettopp for å hindre at planlagte vindparkprosjekter stopper opp.

Tildelingen av midler skal skje gjennom en utlysningsrunde, som skal finansieres gjennom midler Enova disponerer gjennom Energifondet.

Nevner Ytre Vikna

Haga nevner konkret Ytre Vikna i Nord-Trøndelag, i tillegg til Harbakfjellet i Sør-Trøndelag som mulige mottakere av de 500 millionene. NTE har begge prosjektene.

- Vi skal vurdere alle prosjekter nøye, men jeg kan allerede nå si at NTEs vindmølleparker i Ytre Vikna og på Harbaksfjellet ligger godt an, sier Haga til NRK Trøndelag.

Men NTE vil likevel ikke stikke spaden i jorden - ennå.

Hundrevis av millioner

- Dette er positive signaler fra olje- og energiministeren. Men vi har investert en milliard kroner i vindkraft så langt, og kan ikke investere mer før vi får en helt klar konkretisering av hva de 500 millionene skal gå til, sier Brandsås.

Energidirektøren vil ikke konkretisere beløpet NTE trenger i statlig støtte for å bygge Ytre Vikna, men legger ikke skjul på at beløpet kan komme opp mot hele Hagas nye vindpott på 500 mill kroner.

- Beløpet ligger nærmere 500 millioner kroner enn 200 millioner, for å si det sånn, sier Brandsås.

- Mer enn 500 mill

Marius Gjerseth i miljøorganisasjonen Zero er tydeligere:

- Skal hele Ytre Vikna realiseres, trengs det mer enn 500 millioner kroner i overgangsstøtte. Vindparken vil være viktig for energiforsyningen i Midt-Norge og hele vindkraftsatsingen i Norge, sier Gjerseth

Gjerseth forutsetter at den halve milliarden Haga nå varsler, kommer i tillegg til de midlene Enova allerede disponerer.

Høyere støttebeløp

Så langt har Enova hatt en øvre grense på investeringsstøtte til vindprosjekter på 25 prosent av totalprisen på vindkraftverkene.

Nå vil departementet oppheve denne grensen, uten å presisere om de planlegger en ny øvre støttegrense. Dette gjør at NTE nøler med å stikke spaden i jorda.

- 25 prosent var altfor lite. Men vi må ha et konkret beløp før vi starter byggingen. Ut i fra signalene vi har fått gjennom klimaforliket og den økte støtten til vindkraft, føler vi at vindkraftens posisjon som energiform i Norge nå er styrket, sier Brandsås.

Les også: Garanterer grønn støtte
Utsetter vindpark
Vind i motvind
Vindkommuner vil ikke vente lenger

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå