RETTSSAK

X Anlegg fikk nesten 85,5 mill ekstra etter tvist om byggingen av fylkesvei 33

Men entreprenøren hadde krevd nærmere 200 millioner kroner, så det ble ingen enorm uttelling.

I midten av juni 2020 var Contexo fortsatt i gang med arbeidene på den nye veistrekningen ved den såkalte Sanatoriesvingen ved Tonsåsen i Etnedal. Gamleveien nede til venstre.
I midten av juni 2020 var Contexo fortsatt i gang med arbeidene på den nye veistrekningen ved den såkalte Sanatoriesvingen ved Tonsåsen i Etnedal. Gamleveien nede til venstre. Foto: Bjørn Olav Amundsen
24. mars 2023 - 07:57

I 2018 besluttet Statens vegvesen at to parseller på fylkesvei 33 i daværende Oppland skulle utbedres og enkelte steder bygges ut med helt ny vei.

Dels var det Skartjednet-Tonsvatnet, rundt ti kilometer lang, i Etnedal. Og lenger vest Nedre Øygarden-Bjørgokrysset på rundt en kilometer, ned mot E16 i Nord-Aurdal kommune.

Etter anbudsrunde ble Contexo valgt til å gjøre jobben. Kontrakt ble inngått 7. mai 2018. Kontraktssummen var på 149.387.815 kroner eks. mva.

Så ble det uenigheter

Arbeidene startet, men fra høsten 2019 ble det uenigheter mellom byggherre og entreprenør, og det ballet fort på seg.

I januar 2020 meldte Innlandet fylkeskommune til Contexo at de mente å ha et tilbakebetalingskrav. Fylket mente at Contexo hadde overfakturert for arbeidene.

Fylket betalte så ikke Contexos à-konto-notaer, noe som ikke dempet konflikten mellom partene.

Forsøk på tvisteløsning førte ikke fram.

I juni 2020 var det klart at veien ville bli dyrere enn beregnet og også forsinket. Omtrent samtidig varslet fylket om flere tilbakebetalingskrav.

Contexo så seg ikke i stand til å fortsette arbeidene uten å få tilført ytterligere likviditet, og varslet heving av kontrakten. Og Contexo hevet så kontrakten i juli 2020.

Men så ble det konkurs

Utover våren og sommeren 2020 hadde Contexo kommet i stadig større økonomiske problemer. Forhandlinger om rekonstruksjon ble åpnet i august.

I september sendte Contexo sin sluttoppstilling til byggherre Innlandet fylke for fylkesvei 33-prosjektet. Her krevde firmaet totalt 503.482.975 kroner inkl. mva. og renter.

Så var det litt stille en tid, men i november 2020 skjedde det litt av hvert.  

Konkurs ble åpnet hos Contexo i begynnelsen av november 2020.

Konkursboet overdro samme måned sitt krav mot Innlandet fylkeskommune til X Anlegg.

Og i samme måned kom Innlandet fylkeskommune med innsigelser til sluttoppstillingen. Fylket kunne akseptere vel 112 millioner kroner, men reiste motkrav på nesten 42 millioner kroner, altså en netto på vel 70 millioner i Contexos favør. Men: Fylket hadde allerede betalt drøye 161,8 millioner kroner, og krevde at Contexo skulle tilbakebetale nesten 91 millioner.

I juni 2021 tok X Anlegg så ut stevning mot Innlandet fylkeskommune. Firmaet krevde at fylket skulle dømmes til å betale over 209 millioner kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter.

Krevde drøye 192 mill

Under rettssaken ble beløpet endret til 192,4 millioner kroner samt renter. Innlandet fylke på sin side begjærte seg frifunnet.

Rettssaken i Vestre Innlandet tingrett ble avviklet i Gjøvik i store deler av oktober, november og desember 2022.

Dommen er på så mye som 242 sider.

Hovedmengden av det de to partene er uenige om handlet om entreprenørens krav på avregning av 42 prosesser (med en samlet tvistesum på 85,3 millioner kroner), og 11 endringskrav (samlet tvistesum på 86,7 millioner kroner).

Byggherrens tilbakebetalingskrav er også med i saken. Her handlet det om overfakturering (samlet tvistesum på vel 36 mill. kr.), motkrav på grunn av urettmessig heving (tvistesum på vel 32 mill. kr.) forsinkelses- og avsavnsrenter (tvistesum på litt over 11 mill. kr.) og endelig dagmulkt.

Men partene i tvisten har ikke gjort det enkelt for seg. Retten finner grunn til å bemerke både det ene og det andre.

Retten skriver i dommen at «...partenes påstandsgrunnlag har vært nokså vanskelig tilgjengelig for retten. Både under innledningene og prosedyrene benyttet partene mye tid dokumentasjon og anførsler knyttet til den enkelte prosess, KOE og øvrige krav. Det ble brukt lite tid på overordnede problemstillinger og samlede fremstillinger av problemstillinger som angikk flere prosesser/KOE’er/øvrige krav.»

Videre i dommen framgår det: «Begge partene leverte disposisjoner til sine innledninger prosedyrer som inneholdt utfyllende tekst av en slik karakter at disposisjonene nok kunne ha vært tilbakevist i medhold av tvisteloven § 9-14 annet ledd. Imidlertid godtok partene hverandres disposisjoner og retten så da ingen grunn til å problematisere dette.»

Uansett: Etter en mengde redegjørelser, beregninger og avveininger i en svært omfattende dom kommer retten til at entreprenøren hadde et stort utestående krav mot byggherren, og ikke omvendt.

Som retten skriver: «Det kan nok være at noe av dokumentasjonen som ble dokumentert under hovedforhandlingen og som retten har bygget sitt resultat på, ikke forelå på tidspunktet for hevningsvarselet og senere hevingen, men det er ikke holdepunkter for at byggherren ikke hadde tilgang til tilstrekkelig dokumentasjon til å kontrollere innholdet i egen forpliktelse til å gjøre opp for seg

Kort sagt: Entreprenøren har ikke fakturert for mye, og hevingen av kontrakten var rettmessig. Entreprenøren hadde også krav på forlengelse av frist for ferdigstillelse, i hvert fall til 29. juli 2020. Byggherren har ikke krav på dagmulkt.

Partene er ellers enige om at byggherren har et berettiget motkrav på 495.000 kroner, som beregnes inn i dommen.

Byggherren har altså allerede betalt 162,7 millioner kroner, og når det tallet avregnes mot det som entreprenøren har krav på, så kommer tingretten til følgende:

Fylket skal betale X Anlegg 68,35 millioner kroner, samt mva. på nesten 17,1 millioner kroner. Totalt nesten 85,5 millioner kroner.

Ingen av partene har fullt ut eller vesentlig vunnet fram med sine krav, men ingen har heller tapt fullstendig eller bare vunnet fram på mindre punkter. Retten kommer dermed til at hver av partene dekker sine sakskostnader. Retten finner ellers at entreprenøren må dekke rettens kostnader til fagkyndige meddommere (en sivilingeniør og en senior kontraktsingeniør).

Dommen er avsagt 14. mars i år, og ankefrist er en måned.

De nye F-35-jagerflyene lager støy, men ikke nok til at mer enn et par eiendommer er tilkjent erstatning for verditap. Foto
Les også

Grunneiere: Saksøkte staten etter jagerflystøy – gikk på sviende tap

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.