RETTSSAK

X Anlegg anket dommen om E39 Litlabøkrysset, men det gikk skeis

Firmaet må derimot dekke motpartenes sakskostnader med drøye 3,3 millioner kroner.

Litlabøkrysset ved E39 på Stord, slik det ser ut i dag.
Litlabøkrysset ved E39 på Stord, slik det ser ut i dag. Foto: Google Maps
15. juni 2023 - 07:00

I 2018 sto Litlabøkrysset på E39 på Stord ferdig, og entreprenøren Contexo og senere X Anlegg mente at de hadde noen millioner kroner til gode, dels fra Vegvesenet og dels fra kommunen. Og det ble rettssak. 

Men i desember 2021 konkluderte tingretten med at der var det ikke noe å hente.

X Anlegg har anket tingrettens dom i sin helhet, med unntak for et par endringskrav hvor selskapet fikk medhold.

Firmaet mente at avgjørelsen i Haugaland og Sunnhordland tingrett bygger på feil bevisbedømmelse og rettsanvendelse.

Ankeinstans er Gulating lagmannsrett, som brukte sju dager på å behandle saken i mars i år.

For lagmannsretten krevde X Anlegg dette:

  • Først og fremst at staten ved Samferdselsdepartementet og Stord kommune skulle punge ut: Staten med 4.191.737 kroner inkl. mva., og kommunen med 3.198.679 inkl. mva.
  • Subsidiært krevde firmaet at staten skulle dømmes til å betale X Anlegg nesten 7,4 millioner kroner.
  • I begge tilfeller med renter, og firmaet krevde også sakskostnadene dekket.

Staten bestred alle krav. Men i det tilfelle at retten skulle gi X Anlegg medhold av betydning, så ville staten at verdien skulle motregnes mot statens krav overfor X Anlegg, rundt 3,3 millioner kroner som var feilutbetalt.

Stord kommune krevde seg blankt frifunnet og ville ha dekket sakskostnader.

Først var det litt diskusjon om X Anlegg virkelig kan sies å ha overtatt kravene fra konkursrammede Contexo, men her kommer lagmannsretten til at samtlige pengekrav er å betrakte som overdratt til X Anlegg.

Så blir kommunen temmelig umiddelbart frifunnet. Slik saken er anlagt for lagmannsretten, mangler kravet mot kommunen rettslig grunnlag, som det heter.

Anken ble forkastet for Stord kommunes vedkommende.

Etter en grundig gjennomgang av kravene fra X Anlegg kommer retten til at firmaet har krav på tilleggsvederlag med basis i endringsordre. Summen er på rundt 520.000 kroner, og lønns- og prisstigning ender det på vel 533.000 kroner inkl. mva.

Men så kommer statens motkrav. Lagmannsretten kommer til at staten har rett på 561.600 kroner, og det er mer enn det entreprenøren har rett på.

Staten frifinnes for betalingskravet, og hele anken blir forkastet.

Dermed skal X Anlegg betale sakskostnader, det er noen millioner det også, selv om kravet til Stord kommune blir redusert med 500.000 kroner.

Dommen fra 30. mai i år:

  • Anken forkastes.
  • I sakskostnader for lagmannsretten betaler X Anlegg 2.184.280 kroner til staten, og 1.142.024 kroner til Stord kommune.
Før flomsikringen: Prognosen for en 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Deler av Bismo havner under vann. Vannføringen i Otta er på snaue 1060 kubikkmeter i sekundet.
Les også

Store deler av bygda ble liggende under vann: Redningen: Et av Norges største sikringsanlegg

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.