– Vanskelig situasjon

– Vi var i en svært vanskelig situasjon. Det ville få store konsekvenser for framdrift, økonomi og ansatte i og rundt anleggsbransjen, om vi stengte ned vegprosjektene. Det ville berørt 15.000-20.000 årsverk, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i en melding.

Samtidig fryktet Vegvesenet en utvikling der anleggene ble rammet av koronasmitte, og måtte lukkes ned. I samråd med helsemyndighetene og anleggsbransjen valgte Vegvesenet å videreføre anleggsarbeidet.

Les også

Strenge smittetiltak

– Vi innførte strenge smitteverntiltak i anleggene våre. Dette har gitt gode resultat. Sammen med entreprenørene våre har vi klart å holde hjulene i gang med noen få unntak, sier Davik.

 De omfattende smitteverntiltak gjør at Vegvesenet og entreprenørene har klart å hindre nye utbrudd av koronasmitte. Norges største landbaserte byggherre vil i 2020 omsette for omlag 20 milliarder kroner i et 50-talls veganlegg over hele landet.

Les også

Jobbet i koronakarantene

Vegvesenet kan også vise til kreative løsninger som har sørget for at anleggsvirksomheten har fortsatt. I Tana sa kommunelegen ja til å definere anleggsområdet rundt E6 Tana bru som et eget karanteneområde da anlegget åpnet etter påske. De ansatte ble fraktet i buss direkte fra Gdansk i Polen til Tana gjennom Sverige. Der ble de delte inn i mindre arbeidsgrupper som jobbet og bodde adskilt i stedet for å sitte i karantene i 14 dager.

– Slik har vi klart holde framdriften oppe uten smittefare, sier Davik.

Les også

Sju prosjekter berørt

16. mars var sju vegprosjekt rammet av koronasmitte.

Tre prosjekter måtte redusere anleggsarbeidet:

  • E69 Skarvbergtunnelen i Porsanger
  • E18 Varoddbrua i Kristiansand
  • E16 Eggemoen–Olum i Ringerike og Jevnaker

To tunnelprosjekter ble forsinket:

  • E6 Vålerengtunnelen, Oslo
  • E16 Gudvanga–Flenja i Aurland

To prosjekt måtte utsette anbudsarbeidet:

  • E16 Bjørum-Skaret i Bærum og Hole
  • E16 Kvamskleiva i Vang i Valdres

– Nå er alle prosjektene startet opp igjen uten at vi har fått nye utbrudd av koronasmitte, sier Davik.

Les også