ELBIL

Vurderer å stanse salget av Easee-ladere

Ladestasjonen oppfyller ikke viktige krav til elsikkerhet, hevder Elsäkerhetsvärket.

Svenske elsikkerhetsmyndigheter kritiserer Easee, og mener deres ladestasjoner ikke oppfyller viktige krav til elsikkerhet.
Svenske elsikkerhetsmyndigheter kritiserer Easee, og mener deres ladestasjoner ikke oppfyller viktige krav til elsikkerhet. Foto: Eirik Helland Urke
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Svenske Elsäkerhetsverket kritiserer den norske elbilladestasjonen Easee Home.

Produktet har ikke jordfeilbryter, og oppfyller ikke kravet til likestrømsvern til tross for at Easee deklarerer at produktet har dette, skriver Elsäkerhetsverket i et brev til Easee.

Dermed mener den svenske elmyndigheten at produktet ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner.

I brevet datert 27. januar, skriver de at de vil kunne pålegge Easee salgsforbud, samt å kreve at de tilbakekaller alle ladebokser som finnes hos forhandlere og ute hos forbrukere.

Easee har frist til 13. februar med å komme med en kommentar til Elsäkerhetsverket. Det var det svenske fagtidsskriftet Elinstallatören som omtalte saken først.

Bakgrunnen er at Elsäkerhetsverket har gjennomført tester av seks forskjellige ladestasjoner det siste året. 

Les også

Myndigheten har testet hvorvidt produktet oppfyller en rekke tekniske standarder. De hevder at produktet ikke har noe jordfeilvern, og at det ikke finnes noen opplysninger om at dette må installeres. 

Hevder en rekke sikkerhetskrav ikke er oppfylt

De hevder Easee Home ikke oppfyller kravet for likestrømsbeskyttelse, at den feiler test av overspenning opp til 7000 volt, at den har feil i merking og at den ikke oppfyller kravet om elektromagnetisk kompatibilitet i EUs EMD-direktiv.

«Om man i sin EU-samsvarserklæring oppgir at et produkt oppfyller kravene til en viss harmonisert standard skal produktet oppfylle alle krav i nevnte standard og ikke bare i utvalgte deler. For eksempel oppfylles ikke flere av kravene i jordfeilbryterstandarden EN 61008-1», skriver de.

De lister opp at Easee mangler en testanordning og merking av jordfeilbryter, mekanisk sammenkobling av reléer for samtidig til- og frakobling, manuell til- og frakobling av bryteren, og en tydelig indikasjon på bryterens posisjon.

Videre hevder de at Easees ladeboks ikke oppfyller kravet til likestrømsvern, som alle ladestasjoner skal ha, enten integrert eller via et foranmontert vern. Et slik vern, kalt jordfeilvern type B, skal i praksis sikre at en situasjon hvor likestrøm lekker ut på kursen ikke setter et vanlig jordfeilvern ut av spill

Elsäkerhetsverket viser også til at Easee ikke oppfyller alle krav i andre standarder, som overspenningsvern. I brevet til Easee skriver de at dette over tid risikerer at farlig nettspenning kan komme over på kontrollsignalet mellom bilen og ladeuttaket, som igjen kan resultere i skader på kjøretøyet som lades med ladeuttaket. 

Les også

Easee: – Ønsker dialogen velkommen

Nordisk PR-sjef i Easee, Kenneth Bjerga, bekrefter overfor TU at de er i dialog med svenske Elsäkerhetsverket. 

– Dette er en del av en prosess der Elsäkerhetsverket undersøker flere produsenter av elbilladere i Sverige, som en del av deres tilsynsvirksomhet. Easee er positive til Elsäkerhetsverkets fokus på sikkerhet, ønsker dialogen velkommen og svarer på deres spørsmål innen den gitte tidsramme, skriver Bjerga i en e-post.

Han sier at Easee jobber med banebrytende teknologi, og helt siden starten har hatt som hovedfokus å utvikle de sikreste og mest innovative løsningene for sine kunder.

Etter det TU erfarer er sakens kjerne at Easee benytter programvarestyrte elektroniske sikringer i sine ladestasjoner, som kan settes ut av spill i enkelte situasjoner. En elektronisk sikring overvåker enkelt strømmen, og kan åpne en bryter eller et relé dersom strømmen overstiger en gitt verdi. Jordfeil kan også detekteres slik at strømmen kan kuttes.

En slik løsning vil ikke kunne oppfylle krav om testutløser og merking, ei heller krav om mekanisk kobling av reléer, slik Elsäkerhetsverket påpeker.

Ut fra Elsäkerhetsverkets postliste ser det ut til at dialogen mellom myndigheten og Easee har foregått siden våren 2022.

Har fått kritikk tidligere

Easee har tidligere blitt kritisert av NAF, som i en vurdering av ulike hjemmeladere mente at Easees mulighet for trefaselading på 230 volt IT-nett er utenfor gjeldende standarder. NAFs ladeekspert Jan Tore Gjøby sa i forbindelse med testen av dette gjør at produktet ikke har samsvar.

At Easee ikke dokumenterer avviket gir grunn til bekymring, mener Gjøby. I samme test kritiserte han ladestasjonen for å ha samsvarserklæring for jordfeilvern type A, men at det ikke er mulig å finne vernet i ladestasjonen.

I et tilsvar skrev Easee at de har oppdatert samsvarserklæringen til Easee Home til å angi hvilke standarder de spesifikt følger. De mener at produktet oppfyller alle aktuelle krav til ladestasjoner for elbiler. 

Hva som blir utfallet av Elsäkerhetsverkets behandling er foreløpig ikke kjent. Kommunikasjonen med Easee er en del av en pågående risikovurdering, og de svarer ikke på spørsmål om pågående undersøkelser. En sluttrapport skal være klar om noen uker, skriver de på sine nettsider.

Easee må senest 13. februar forklare seg om manglende som påpekes, hvorvidt de frivillig vil håndtere produktets mangler, og når utbedringer kommer til å være gjennomført.

Les også