Vrakpant på skip skulle få fart på utskiftningen av gamle fartøy - nå vrakes hele ordningen

Gjennomsnittsalderen på skip i nærskipsfart er faretruende høy. Kondemneringsordningen skulle sette fart på utskiftingen til grønne skip. Nå legges den ned.

Vrakpant på skip skulle få fart på utskiftningen av gamle fartøy - nå vrakes hele ordningen
MV Heidi er bygget i 1979 i Tyskland. Det 39 år gamle lasteskipet er altså i den eldre del av den norske nærskipsflåten. Foto: Myklebusthaug Management

Norske skip er i ferd med å gå ut på dato. Det er et skrikende behov for å bytte til nye, mer energieffektive og miljøvennlig skip.