Ville oppgradere test-lab med brenselcelle: Fikk ingen bud og droppet anskaffelsen

NTNU Ålesund vil vente et år på at teknologien modnes for maritim bruk.

Ville oppgradere test-lab med brenselcelle: Fikk ingen bud og droppet anskaffelsen
NTNU ønsket å oppgradere testlaben deres i Ålesund med hydrogendrevne battericeller, men innså at tiden ikke er moden ennå. Foto: NTNU

Hydrogendrevne brenselceller er i ferd med å gjøre sitt inntog i den maritime verden. Ulstein verft sier at de kan levere offshorefartøy med hydrogen i 2022, og det er utviklet betydelig kompetanse på hydrogen og brenselceller ved tre laboratorier, blant annet ved NTNU i Trondheim.