OLJE OG GASS

Vil stille språkkrav til sjøfolk

KRAV: Skipsnæringen har i dag vært i møte med regjeringen for å bedre sikkerheten til havs og unngå havari som det som skjedde med "Full City". Blant annet vurderer regjeringen strengere språkkrav for sjøfolk.
KRAV: Skipsnæringen har i dag vært i møte med regjeringen for å bedre sikkerheten til havs og unngå havari som det som skjedde med "Full City". Blant annet vurderer regjeringen strengere språkkrav for sjøfolk. Bilde: Anders Brenna
Kjetil Malkenes Hovland
5. aug. 2009 - 12:52

Regjeringen og skipsfartsnæringen vil jobbe sammen om ni konkrete tiltak for å bedre sjøsikkerheten.

Ett av tiltakene er å stille krav om språkkunnskaper hos sjøfolk.

– Når ulykker som dette skjer, er det helt avgjørende at de som er involvert kan kommunisere sammen, sier næringsminister Sylvia Brustad til VG Nett.

Vil forske mer

– Det er engelsk som brukes, og om ikke alle er tilfredsstillende gode nok i det, kan det jo få fatale følger, sier Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

I dag var skipsfartsnæringen i møte med statsrådene Erik Solheim og Sylvia Brustad og stabssjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ved Statsministerens kontor. Ett av temaene er å finne tiltak som kan bidra til å utfase tungolje som drivstoff på skip. Minst like viktig er det å øke sikkerheten.

Et annet tiltak som ble diskutert under møtet er om det bør satses mer på forskning og innovasjon innen skipsfart, særlig på miljøvennlig drivstoff.

Enige om ni tiltak

Partene ble enige om å jobbe videre med disse ni punktene:

1. Finne ut om man kan forsere tidsplanen for nye regler vedtatt av FNs skipsfartsorganisasjon IMO, som medfører global utfasing av tungolje, uten å skade dagens rammeverk

2. Ta initiativ for å få utvidet de nye kravene til drivstoff i Nordsjøen som kommer i 2015, slik at disse også omfatter Norskehavet og Barentshavet

3. Ta initiativ overfor de arktiske landene om et felles forslag om forbud mot bruk og transport av tungolje i arktiske farvann. Et slikt krav innføres for Antarktis i 2011

4. Prøve å få IMO til å etablere bedre kvalitetskrav til drivstoff brukt på skip

5. Satse mer på forskning og innovasjon i maritim næring, først og fremst nye miljøløsninger og alternative drivstoffløsninger

6. Gå gjennom språkkravene for sjøfolk for å sikre bedre kommunikasjon mellom skip og havn/beredskap

7. Evaluere den tekniske beredskapen, og vurdere om man kan dra større nytte av samspill med næringen

8. Vurdere hvordan man kan styrke kontrollen, og kanskje øke kravet til bruk av los

9. Vurdere andre nasjonale og internasjonale tiltak for å redusere skipsfartens bruk av tungolje i norske farvann

Drar til Langesund

Ifølge regjeringen var det bred enighet under møtet om statsministerens varslede tiltak om økt slepebåtberedskap, gjennomgang av ankerplasser og etablering av seilingsleder.

Miljøvernminister Erik Solheim drar i dag til Langesund for å se nærmere på vaskingen av oljeskadd sjøfugl og rensingen av strender etter "Full City"-forliset.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.