Vil sikre statlige innkjøp fra norske verft

Regjeringen vil sjekke hvor grensene går for offentlig innkjøp som kan sikre engasjement ved norske verft.

Vil sikre statlige innkjøp fra norske verft
Møreforskning har funnet ut at det skapes 5,4 arbeidsplasser for hver verftsansatt. Her fra Myklebust Verft i Gursken på Sunnmøre. Foto: Tore Stensvold

Stat, fylker og kommuner har enorm makt. Hvert år kjøpet offentlig sektor varer og tjenester, bygge- og anleggstjenester for 600 milliarder kroner.