BYGG

Vil overføre Ring 1 til Oslo og stenge for privatbiler

Stengt Ring 1 vil gi negative miljømessige og trafikale konsekvenser for alle grupper i sentrum, hevder myndighetene. Nei, svarer Venstre: Ring 1 bør åpnes for syklister og fotgjengere og vil gi en bedre by.

Hammersborgtunnelen er egentlig en kulvert. her kan deler av den som er åpen mot byggegropen for nytt regjeringskvartal skimtes under de går brakkene.
Hammersborgtunnelen er egentlig en kulvert. her kan deler av den som er åpen mot byggegropen for nytt regjeringskvartal skimtes under de går brakkene. Foto: Joachim Seehusen

I forslaget som Venstres leder Guri Melby, samt representantene Ola Elvestuen og Grunde Almeland leverte Stortinget 15. november, peker de på at veien går «gjennom Oslos sentrumskjerne og har mye å si for hvordan byen oppleves for dem som ferdes i den til daglig. Oslo kommune har selv behov for at denne strekningen er kapasitetssterk nok til å tåle kollektivtrafikken og annen nødvendig transport gjennom byen. Likevel er det åpenbart muligheter for å kunne gjøre denne veien mer tilpasset de urbane omgivelsene den går gjennom. Dette ville vært enklere hvis veien var kommunal.»

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.