Vil lagre vindenergi i gassnettet: Her tester de om rørene takler hydrogen uten å lekke

Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet klarer å håndtere.

Vil lagre vindenergi i gassnettet: Her tester de om rørene takler hydrogen uten å lekke
Danske Energinet tester nå hvor store mengder hydrogen gassnettet klarer å håndtere. Foto: Energinet

Selv om det danske gassnettet er bygd for å transportere naturgass, viser resultatene fra et prosjekt ledet av danske Energinet at rørene også kan holde på de vesentlig mindre hydrogen-molekylene – selv under høyt trykk.