SAMFUNNPOLITIKK

Vil lage "Vianor" av Statens vegvesen

Leif Hamnes
4. sep. 2008 - 09:47

SVOLVÆR: De to er blitt inspirert av Avinors relativt store investeringsfrihet i forhold til bane, vei- og kaiformål.

Det kom fram under Norveg-konferansen i Svolvær denne uka, hvor det etter hvert evige spørsmålet om finansiering av framtidas veisektor sto i fokus.

Les også: Østlandet samler seg i felles veikamp

NHO og LO enige om samferdselsløft

– Når det snakkes om oppheting av nasjonaløkonomien, brukes det aldri som argument mot sykehus, barnehage – og petroleumsutbygging. Det er samferdsel som taper hver gang. Slik har vi ikke råd til å la det fortsette, sier Halleraker til Teknisk Ukeblad.

«Vianor»

Med Avinor og det latinske ordet for vei i tankene, nevner Halleraker noe spøkefullt navnet «Vianor» for et eventuelt nytt veiselskap. Det blir i så fall antakelig dyrt, siden akkurat det navnet allerede er tatt av Nordens største dekkjede.

Ideen om et eget selskap står likevel fast.

– Vi er et land der nesten alt styres med hensyn til finanspolitikken, sier han, og tenker på den restriktive bruken av oljepenger.

– Vi må få samferdsel ut fra finanspolitikk og inn i den rene pengepolitikken. Utbygging av samfunnets infrastruktur bør komme på lik linje med andre utbygginger i hensynet til press i økonomien, sier Halleraker, som sitter i Stortingets transportkomité for sitt parti.

– Bør løsrive seg

Dermed nærmer Høyre seg stadig valgkamerat Frp i transportpolitikken. Frp la allerede i april fram forslag om å lage drifts- og utbyggingsselskaper av så vel Vegvesenet som Kystverket og Jernbaneverket.

– Vegvesenet bør bli mest mulig politisk fristilt, for å unngå at forfallskrisen i spesielt stamveinettet får fortsette. Hvorfor er det slik at det kan bygges for 110 milliarder innen oljesektoren, mens det først skrikes opp om press på økonomien når man vil investere i vei? spør leder i transportkomiteen, Per Sandberg (Frp).

Registrerer debatten

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier til TU at han registrerer debatten, men nøyer seg med å si at Vegvesenet har åpnet for visse organisatoriske endringer gjennom å åpne for alternative finansieringsløsninger som Offentlig-privat samarbeid (OPS) og Prosjektfinansiering i sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

– Det er ikke naturlig å kommentere et slikt forslag nå. Men når debatten en gang kommer, vil det naturligvis ligge både faglige, organisatoriske og ideologiske vurderinger til grunn, sier Gustavsen.

Handlingsregel ingen hindring

Per Sandberg og Frps skepsis til den såkalte handlingsregelen for bruk av oljeinntekter, er fra før velkjent.

Men han sier til TU.no at et slikt organisatorisk grep, kombinert med nye finansieringsformer og omstrukturering, kan sikre en framtidsrettet satsing på transportsektoren i Norge – til og med om handlingsregelen ligger til grunn.

– Vi har økonomisk handlingsrom

Opplysninger fra konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR er også egnet til å gi Høyre og Frp vann på mølla.

Furunes mener det økonomiske handlingsrommet for veiutbygging er langt større enn tidligere antatt.

– Mange veiinvesteringer har høyere samfunnsøkonomisk avkastning enn tilfellet er for oljefondet. Men de blir ikke gjennomført, fordi de havner i konkurranse med andre sektorer om rene driftsmidler, sier Furunes til Teknisk Ukeblad.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.